proresto 1/2016 - Page 60

OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄTEVÖITTÄÄ MAAHANMUUTTAJIA RAVINTOLA-ALALLE TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: ARI MONONEN Aikuisopiskelijoita kouluttavassa Edupolissa järjestetään maahanmuuttajille suunnattua työelämälähtöistä koulutusta muun muassa catering-alan eri työtehtäviin. Opiskelijat ovat ravintoloissa erittäin kysyttyä työvoimaa jo opiskeluaikana. Alan koulutus onkin suurelta osin oppisopimuskoulutusta, jossa asiat varsinaisesti opitaan työn ääressä. Kokin perustutkintoa suorittava Bihram Bhandari ja Edupolin asiakaspäällikkö Eija Lenkkeri korostavat, että ammattiasiat opitaan hyvin työn ohessa. 58 proresto 1/2016