proresto 1/2016 - Page 54

KUVA: PORKKA FINLAND OY Ylijäävän ruoan hävikkiä voidaan myös pienentää kylmälaitteiden avulla. Ruokaa voidaan pikajäähdyttää ja tarjoilla myöhemmin uudelleen, joten sitä menee hukkaan vähemmän. Kun suurkeittiöiden kylmäsäilytysratkaisut suunnitellaan kokonaisvaltaisesti, voidaan ruokahävikkiin ja energiankulutukseen vaikuttaa huomattavasti. Myös huolella harkittujen laitehankintojen ja uuden teknologian avulla pystytään säästämään energiaa ja ympäristöä. ERI SUURKEITTIÖIDEN valmistusprosessit poikkeavat toisistaan. Kaikissa keittiöissä voidaan kuitenkin hakea entistä ekologisempia ja tehokkaampia toimintatapoja ja työkaluja. ”Energiamerkinnät tulevat monille suurkeittiöiden kylmäsäilytys­laitteille pakollisiksi uuden lain myötä kesällä 2016”, toteaa asiantuntija Elina Ovaskainen Motivan Kestävä kulutus ja yhteiskunta -yksiköstä. Hänen mukaansa Suomessa on jo tehty varsin paljon energiatehokkuuden edistämiseksi ja ruokahävikin vähentämiseksi suurkeittiöissä.   Oikeat lämpötilat kylmäsäilytykseen Hankintahinnaltaan huokea laite ei välttämättä ole energiatehokas. Hankintavaiheessa kannattaa vertailla eri laitteiden päivittäisiä käyttökustannuksia ja sähkönkulutusta. 52 proresto 1/2016 Ovaskainen muistuttaa, että jo yhden Celsius-asteen muutos kylmälaitteen lämpötilassa voi vaikuttaa laitteen energiankulutukseen jopa viisi prosenttia. ”Toisaalta jos elintarvikkeita säilytetään väärissä lämpötiloissa, ruokahävikki lisääntyy.” Laitehankinnoissa on monia seikkoja, joihin olisi kiinnitettävä huo­ miota. ”On tärkeää, että saadaan oikeankokoiset laitteet oikeisiin paikkoihin – ja niitä on sitten myös käytettävä oikein.” Käyttökoulutuksen avulla ja laitteiden ominaisuuksiin perehtymällä suurkeittiön henkilöstö pystyy käyttämään kylmälaitteita mahdollisimman energiatehokkaasti. Kylmälaitteita hankittaessa on myös syytä ottaa huomioon, että niiden