proresto 1/2016 - Page 34

O T tien. Oman tehtaan tuotanto ja rahdit oli suunniteltava tarkasti sen mukaan, miten projekti etenee työmaalla.” Samaan aikaan Ecutiimillä oli kolme muuta ravintolatyömaata käynnissä, joten tehtaan koko 3 000 neliömetrin tuotantotilat olivat viimeistä neliötä myöten käytössä. ”Varastointitiloja ei työmaalla käytännössä ollut ollenkaan, vaan asen- nettavat kalusteet ja materiaali oli saatava lähes saman tien paikalleen rahdin tultua”, Miettunen toteaa. Ecutiimin sisäinen viestintä ja viikkopalaverit nousivat avainrooliin hankkeessa. Työmaalla henkilöstöä oli työvaiheista riippuen 10–35 henkilöä. ”Keskivahvuus oli noin 25 henkilön luokkaa”, Miettunen kuvailee työmaan arkea. 䰀䤀 椀渀 䬀 䴀   32 proresto 1/2016 䴀 䨀甀