proresto 1/2016 - Page 8

TOIMITUKSELTA AINA ON AIHETTA JUHLAAN SYNKKIEN TALOUSNÄKYMIEN valossa ei ole yllätys, että moni matkailu- ja ravintolaalan yritys on pelännyt taivaan rysähtävän niskaan – mutta näin ei ole käynyt. Itse asiassa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry kertoi joulukuussa, että vuosi 2015 oli odotuksia parempi. Yksityinen kulutus kasvoi ennakoitua enemmän, ja kuluttajien luottamus oli etenkin alkuvuonna korkealla tasolla. Mara-alan myynti kasvoi tammi-syyskuussa 0,7 prosenttia ja kannattavuuskin petrasi viime vuonna hieman. Venäjän turistivirrat ovat hiipuneet, mutta muuten ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu itse asiassa kasvoi, kun Aasiasta ja EU-maista tulevat matkailijat paikkasivat venäläisten yöpymisten jyrkkää laskua. Kokonaisuudessaan aasialaisten yöpymiset kasvoivat yli 20 prosenttia – ja kiinalaisten yöpymiset jopa yli 40 prosenttia. Potentiaali aasialaisten Suomeen suuntautuvan matkailun kasvulle on valtava, eikä vähiten sen takia, että Helsinki-Vantaa on itse asiassa kätevin linkki Euroopan ja Aasian välillä. Käynnissä olevalla StopOver Finland -hankkeella yritetäänkin saada lähes puolet enemmän rekisteröityjä majoitusöitä Aasiasta vuoteen 2018 mennessä. MaRan mukaan alan yritykset kuitenkin ennakoivat, että 2016 starttaa laskevassa myynnissä, yksityisen kulutuksen kasvaessa historiallisen hitaasti. Kotimainen ostovoima on pian tuuliajolla, ellei hallitus tulee hätiin piristysruiskeen kanssa. Ansiotuloverojen keventäminen voisi olla juuri sitä, mitä tässä tilanteessa tarvitaan. Se toinen vaihtoehto – arvonlisäverojen korotus – on ainakin MaRan mielestä riski: alvin rukkaaminen ylöspäin vaarantaisi kotimarkkinoiden sangen heiveröisen kysyntä- ja työllisyyskehityksen. Uusi vuosi tuo aina joitakin muutoksia tullessaan. Yksi putkessa oleva asia on alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus, joka pyritään saamaan lausuntokierrokselle alkuvuonna. Uudistuksen ennakoidaan sisältävän merkittäviä helpotuksia anniskelulain­ säädäntöön, mitä pidetään alalla erittäin tervetulleena. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017. Alkoholilainsäädännön virtaviivaistaminen liittyy tavallaan pääministeri Sipilän hallituksen tahtotilaan purkaa sääntelyä ja vähentää byrokratiaa. Yksi esimerkki tästä on isojen konserttien ja festareiden järjestäminen, sillä niihin liittyy kohtuuttoman paljon lupa-, ilmoitusja valvontatyötä. MaRa onkin ehdottanut, että tapahtumien lupakäytäntöjä tulisi keventää ja yhtenäistää. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa yksittäisten ihmisten tapahtumista kokemat haitat (kuten melu) saavat suhteettoman suuren merkityksen lupa-asioiden kannalta. Pelkkien haittojen kartoittamisen sijaan huomiota kannattaisikin suunnata tapahtumien tuottamiin lukuisiin positiivisiin vaikutuksiin, ehkä hiukan Ravintolapäivää benchmarkaten. Turhanpäiväisen sääntelyn purkaminen vapauttaisi käsipareja, aikaa ja energiaa koko maraalalla, joten hallituksen normitalkoiden sopii toivoa etenevän ”keittiön kautta”. Kansalaiset eivät saaneet joululahjaksi hallituksen vilauttamaa miljardin euron alennusta Lukeaksesi sähköisen proreston klikkaa itsesi osoitteeseen: www.proresto.fi ansiotuloverotukseen. Hallituksen ilkeitä setiä ja tätejä tästä ei kuitenkaan auta syyttää,   vaan enemmän työmarkkinajärjestöjen jähmeyttä. Voiko yhteiskuntasopimus vielä