proresto 1/2015 - Page 20

Hänen mukaansa maailmalla tällainen keittiökonsultointi on jo varsin PERUSUUNI VAI BANQUET-VERSIO? Entä minne keittiössä yleistä, Suomessa, jossa ajatellaan usein perinteisellä ’kyllä minä itse tiesopisi sirkulaattori? dän’ -mallilla, se on vasta saamassa jalansijaa. Keittiömestari Petri Rauha Kitchen Consulting Ulkopuolisen konsultin rooli voi olla hyvä Oy:sta korostaa, että laitehankintojen suunnittelun senkin takia, koska keittiölaitteita ostetaan toipitäisi lähteä liikeideasta. Laite, joka soveltuu sinaan kuten autoja – ennen kaikkea mieliku”Kun ravintolaan tehdään uusi keittiö tai kun useampaan vien perusteella. remontoidaan vanhaa, niin liikeidea ja tuotteet määrit”Jollakin keittiömestarilla jokin merkki voi televät sen, mitä laitteita tarvitaan. Ne vaikuttavat oleeltarkoitukseen, on usein edustaa mersua, ja jokin toinen halpaa itälisesti myös siihen, kuinka suuret ja tehokkaat koneet hieman varmempi autoa. Mielikuvat ovat voineet syntyä aikaisemovat tarkoituksenmukaisia.” pien työkokemuksien perusteella. Tällöin on Toisaalta olisi hyvä huomioida myös se, että liikevaihtoehto. voinut jäädä huomiotta se, että laitteiden toimiideaa voidaan joutua myöhemmin muuttamaan, jos vuuteen vaikuttaa olennaisesti myös se, miten se ei olekaan toimiva: ”Laite, joka soveltuu useamniitä on huollettu. Eikä keittiölaitteiden kohdalla paan tarkoitukseen, on usein hieman varmempi vaihtotäytetä autojen tapaan huoltokirjoja.” ehto, kuin laite, jota voidaan käyttää vain yhden erikoistuotteen valmistuk”Tilanne voi johtaa esimerkiksi siihen, että joltakin toimittajalta ostesessa”, Rauha muistuttaa. taan laitteet tuosta vaan, ilman kilpailutusta. Tai ilman, että tuotteiden ja hintojen välillä tehdään riittävää vertailua. ” ’Minä itse’ ei aina tiedä parhaiten Monilla laitetoimittajilla on luonnollisesti kiusaus myydä paljon, suurta ja Tilaa suunnitelmien muuttumista varten kallista. Kitchen Consulting toimii konsulttina ravintolan ja laitetoimittajan Myös Tommi Nyman Nettirestasta korostaa suunnitelmallisuuden ja ravinvälissä. tolan liikeidean merkitystä. ”Ja keittiöön kannattaa jättää myös tilaa, siltä ”Laitteet ovat suuria investointeja. Markkinoilla on myös paljon tuotvaralta että liikeidea muuttuu. Sitä ei kannata tupata ihan täyteen laitteita, joiden eroja on vaikea heti huomata. Tilanteessa on usein apua teita”, hän vinkkaa. konsultista ja hänen tarjoamastaan ulkopuolisen asiantuntijan näkökulNettiresta välittää laitteita, mutta Nyman kertoo toimivansa käytänmasta”, Rauha kuvailee. ” 18 proresto 1/2015