proresto 1/2015 - Page 16

KUVA: ROYAL RAVINTOLAT ”Olemme myös tuottaneet työturvallisuusasioista oman perehdytysmateriaalin joka yksikköön ja valtuutetut kiertävät aktiivisesti yksiköissä tekemässä turvallisuuskatselmuksia. Näin saamme jatkuvasti ajankohtaista tietoa siitä missä mennään, mitä missäkin tapahtuu ja tarvitaanko esimerkiksi toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi.” Henkilökuntaa koulutetaan turvallisuusasioissa jatkuvasti mm. uhka- ja väkivaltatilanteiden varalta ja ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksia järjestetään säännöllisesti. Mitä maksaa? Samalla esimiesten kanssa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, mitä maksaa euroissa, jos turvallisuusasioista ei pidetä huolta – eli esimerkiksi mitä työntekijän sairastuminen maksaa ihan konkreettisesti ja mitä kuluja seuraa työtapaturmasta. ”Eurot tuovat asiaan vielä enemmän ymmärrystä.” Uusia työhyvinvointi-innovaatioitakin on jo putkessa: keväällä 2015 järjestetään koko yrityksen työhyvinvointipäivä, jossa työntekijät voivat mm. ostaa turvallisia työkenkiä edullisin hinnoin. Suurin haaverin ” aiheuttaja on ’terävään esineeseen satuttaminen’ eli käytännössä viiltohaavat. Mutta missä sitten on parantamisen varaa? – Kokkosen mukaan haasteita tulee mm. siitä, että moni yksikkö sijaitsee vanhassa museoviraston suojelemassa kiinteistössä: aina ei päästä tekemään ihan sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat tarpeen. Petraamisen varaa on edelleen myös tietoisuuden nostamisessa: ”Meidän alalla on vaihtuvuutta ja myös ulkopuolista henkilökuntaa, joten infon jatkuva päivittäminen on tarpeellista. Aina ei pysytä tässä kelkassa mukana”, Kokkonen myöntää. Kaikki tapaturmat syyniin Työtapaturmien suhteen viime vuosina on oltu aika lailla samalla tasolla, mikä tarkoittaa vähän reilua 60 tapausta vuodessa. Suurin haaverin aiheuttaja on ”terävään esineeseen satuttaminen” eli käytännössä viiltohaavat. ”Kaikkiin tapaturmiin suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella. Työsuojeluvaltuutetut ja minä työsuojelupäällikkönä käymme aina paikan päällä, jos kyse on vakavasta tapaturmasta”, Kokkonen toteaa ja lisää, että talossa pyritään oppimaan tapahtuneista ja ennaltaehkäisemään vastaavat tapaukset. Työturvallisuuden tulevaisuuden suhteen Kokkonen on optimistinen. Hän uskoo, että tietoisuuden lisääminen lisää ymmärrystä ja muuttaa asenteita – myös nuorempien työntekijöiden keskuudessa. Hyvinvointitrendi kantaa edelleen Kokkosella on hyvä tuntuma kenttään, sillä hän aloitti 16-vuotiaana Carrolsista ja ala vei naisen mennessään; kokemusta on alan eri työtehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Royal Ravintoloissa tulee maaliskuussa täyteen 11 vuotta. Tästä ajasta Kokkonen oli kolme vuotta