proresto 1/2015 - Page 13

Ainoastaan ” määrätietoisella ja suunnitelmallisella toiminnalla päästään kestäviin tuloksiin. 1/2015 proresto 11