proresto 1/2015 - Page 8

TOIMITUKSELTA TIKITTÄÄKÖ TEIDÄN KEITTIÖSSÄ? KUKAAN RAVINTOLAN pyörittäjä ei taatusti lähde suunnittelemaan paikastaan erityisen turvatonta työpaikkaa. Näin kuitenkin saattaa käydä, jos työturvallisuusasioihin ei kiinnitetä asianmukaista huomiota. Useimmat työtapaturmat voidaan estää hyvän johtamistavan ja valvonnan sekä tehokkaan koulutuksen avulla. On myös selvää, että työtapaturmien ehkäisy on olennainen osa fiksun – ja menestyvän – yrityksen toimintaa. Työnantajat voivat estää suurimman osan työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista tunnistamalla ja minimoimalla työpaikan vaaratekijät. ”Minimoimisesta” on realistisempaa puhua, kuin kokonaan eliminoimisesta, sillä niin kauan kuin keittiöissä on töissä ihmisiä eikä robotteja, on inhimillisen erehdyksen vaara olemassa. Viime aikoina on keskusteltu paljon työurien pidentämisestä. Työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäiseminen (työuran alusta alkaen) parantaa huomattavasti työntekijöiden mahdollisuuksia selviytyä työelämässä. Kun työliikkeet ja työasennot ovat oikeat, voidaan vähentää vammojen syntymistä ja työtapaturmia. Monessa keittiössä on töissä taiteilijaluonteita, joilta nämä asiat saattavat päästä joskus unohtumaan. Johdon tehtävä on muistuttaa oikeiden työtapojen tärkeydestä, sillä perin monet alan tehtävät edellyttävät käsin tehtävää työtä: täysien kattiloiden, pannujen ja astiakorien nostaminen, lautaspinojen kantaminen, rasvakeitinten puhdistaminen jne. Vammoja voi syntyä yksittäisen onnettomuuden seurauksena, mutta useimmiten ne ovat tulosta pitkäaikaisesta stressistä ja rasituksesta. Raskaiden esineiden nostaminen ja kantaminen ovat merkittäviä selkäkivun aiheuttajia, kun taas raskaat tai toistuvat toiminnot sekä huono ryhti ovat yhteydessä yläraajavammoihin. Työvälineiden taas tulee olla ehjiä ja ergonomialtaan työhön hyvin soveltuvia. Työtä helpottamaan on kehitetty lukuisia apuvälineitä: tarjolla olisi tasokärryä ja nousujakkaraa, säädettävää sähköpöytää ja ergonomista viiltohanskaa, kunhan talosta löytyy halua panostaa. Ja vielä: jos työntekijällä on jokin fyysinen työkykyyn vaikuttava haitta tai sairaus, sopivat apuvälineet ja kalusteet ovat jo melko lailla must. Ravintola-alalle tyypillinen fyysisen työympäristön ongelma on melu. Melua vastaan on tehokkainta käydä sopivia kuulosuojaimia käyttämällä. Mikäli melutaso ylittää alemman toiminta-arvon 80 dB, työntekijöiden saatavilla tulee olla henkilökohtaiset kuulonsuojaimet – ja jos altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon 85 dB, työntekijän on käytettävä saamiaan kuulonsuojaimia. Työnantajalla voi olla myös velvollisuus meluntorjuntaohjelman laatimiseen. Keittiöissä on myös korkeaan lämpötilaan liittyviä haasteita. Kun työpisteen työskentelylämpötila Lukeaksesi sähköisen nousee yli suositeltujen ohjearvojen (28 ja 33 astetta) eikä sitä pystytä teknisin keinoin laskemaan, proreston tableteilla tai työntekijöille tulisi työsuojeluvi Ʌ