proresto 1/2015 - Page 24

Tietojen ” vieminen muihin järjestelmiin vaikkapa taloushallintoon ja kirjanpitoon on helppoa. 22 proresto 1/2015