proresto 1/2014 - Page 30

senttia elintarvikkeistaan omasta maakunnastaan, ostojen vaikutus työllilupaavia. Merja Aholan valmistamia poronlihasta ja haukimassasta tehtyjä syyteen on 19 henkilötyövuotta. puolivalmisteita säilytettiin kuusi viikkoa. Testit osoittivat, että valmisteiden Selvityksen mukaan jos Etelä-Savossa lisättäisiin ostoja 15 prosenttiin, elintarvikehygieeninen laatu oli yhtä hyvä säilytysajan lopussa kuin alussa. tämä nostaisi myös työllisyysvaikutuksen 28 henkilötyöRainer Peltolalle tämä oli iloinen yllätys. ”Kuusi viikvuoteen. 45 prosenttia tarkoittaisi jo 76 henkilötyövuotta. koa on puolivalmisteelle, joka ei ole täyssäilyke, melko Toisaalta lähiruuan hankinnan perustelu pelkäspitkä