proresto 1/2014 - Page 22

toj toje eettisyyt tojen eettisyyteen. Kun hankintoihin käytetään verovaroja, myös tuotanto ttisyyteen Ku hank ntoihin ytetään erovar ja, yö tuotantot nkin tään ä otan tojen eettisyyteen. Kun hankintoihin käytetään verovaroja, myös tuotanto”Reilua ka ppa käyville yrityksille on om kriteerinsä, kuten myös ”Reilua kauppaa käyville yrityksille on omat kriteerinsä kuten myös Reilu kauppa käyville rityksill u kauppaa äyvil aa tyk le ksi omat rit insä kuten myös iteer sä, ute ä ö olot voidaan ottaa hankinnoista päätettäessä huomioon”, toteaa Sivonen. tuotteita viljeleville suurtiloil