proresto 1/2012 - Page 50

Kun tarkastellaan koko teurastustoiminnan kehittämistä, ministeriön työryhmä esitti arvion, jonka mukaan pienteurastamoissa lihantarkastusmaksu nousee yleensä korkeammak- viranomaiset saa tietoa teurastamolta, jonne kaikki erotuskuljetukset kirjataan. Jukka Vanhala naurahtaa, että vastaavia tarinoita kuulee si kuin suurissa teurastamoissa ja tarkastuksen tason on koet- kyllä jatkuvasti, mutta säännöksiä vastaan ei auta liikaa pur- tu vaihtelevan. Pienteurastamojen teuraseläinmäärän rajan nata: nostoa on myös toivottu, samoin mahdollisuutta teurastaa eri eläinlajeja samassa teurastamossa. Työryhmän mukaan pitäisi myös selvittää, millä edellytyk- ”Kyllä esimerkiksi porokuljetuksessa eläinsuojelullinen näkökohta on niin vahva, että tällaisen kontrollin tarpeen ymmärtää.” sillä lihantarkastukseen liittyviä tehtäviä voisi hoitaa eläinlääkäreiden lisäksi myös muut asiaan koulutetut henkilöt. Teuras- Hirveä tiskiin tukseen liittyvät sivutuotevaatimukset koetaan hankaliksi pien- Poron lisäksi Polarican väkeä on viime aikoina työllistänyt toi- teurastamoissa. nenkin sarvipää. Fuusion seurauksena tuoretta hirvenlihaa löytyy entistä enemmän myös suomalaisten kauppojen hyllyiltä – Mopo ojassa, porot pakussa? tämä on mieluisa yllätys niille, jot