proresto 1/2012 - Page 49

pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille toimitettuna, jotka toimittavat tuotteet edelleen suoraan lopulliselle kuluttajalle. Poro edelleen suoraan pöytään Lisäksi poron lihaa saa myydä tai luovuttaa poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu, suoraan kuluttajalle. Poron kuivalihaa saa valmistaa, myydä tai luovuttaa poronhoitoalueelta olevalta alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajalle. Nämä poroja koskevat poikkeukset perustuvat EY:n hygienialainsäädännön mahdollistamaan mukautukseen, jotta jäsenvaltiot voivat jatkaa perinteisten menetelmien käyttöä elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaiheissa. Tällaista poronlihan suoramyyntiä on harjoitettu Suomessa satojen vuosien ajan, eli kyseessä on pitkään jatkunut perinne ja käytäntö, joka haluttiin pitää hengissä. Poikkeuksen käytöstä tehtiin etukäteen ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jotka eivät vastustaneet sitä. ”Tämä on ainoa EU:n porotaloudelle suoma erityinen myönnytys”, Vanhala toteaa. Suomessa lihantarkastusta tehdään teurastamoissa, pienteurastamoissa, poroteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa. Kotimaan kulutukseen tarkoitettua luonnonvaraisen riistan lihaa voidaan tarkastaa kunnan virkaeläinlääkärin luvalla muuallakin, jos teurastus voidaan suorittaa hygieenisesti (ns. lahtivajamahdollisuus). Toimiva roolijako Teurastamoissa lihantarkastuksen suorittaa Eviran tarkastuseläinlääkäri. Poroteurastamoissa lihantarkastuksen suorittaa lääninhallituksen palveluksessa oleva eläinlääkäri. Pienteurastamoissa, riistan käsittelylaitoksissa ja luonnonvaraisen riistan osalta edellä mainituissa muissa paikoissa lihantarkastuksen suorittaa kunnan virkaeläinlääkäri. Jukka Vanhalan mukaan työnjako, jossa Evira vastaa ns. suurten teurastamojen lihantarkastuksesta ja lääninhallitukset poroteurastamojen lihantarkastuksesta on osoittautunut toimivaksi. ”Kun poronhoito keskittyy vain yhteen lääniin, nykyinen järjestelmä on järkevä. Riittävä alan osaaminen ja tieto on lääninhallituksella.”