proresto 1/2012 - Page 12

”Raakamaito on hyvän makuista. Se myös tukee vastustus- raakamaito kaipaa eheämpää kylmäketjua ja suorastaan vaa- kykyä. Jos asiaa katsoo luonnon näkökulmasta, maidon tarkoi- tii pienimuotoisen tuotannon. Kuluttajan edusta se ei ole kiinni, tus on ravita ja edesauttaa jälkeläisen mahdollisuuksia selvitä koska teollinen prosessi tuhoaa makuja. Pastöroinnin keksinyt hengissä. Teollisissa tuotantolaitoksissa maito pilkotaan osiin ja herra Pasteur ei itse suostunut pastöroimaan maitoa, koska ei kasataan uudestaan. D-vitamiini lisätään purkista, jotta kalsium pitänyt sitä järkevänä.” imeytyisi edes joten kuten. Rasvan koostumusta on muutettu, jol- Maito aiheuttaa yllättävän monille suomalaisille vatsavai- loin se kertyy kroppaan, rasvattomassa maidossa kalsium taas voja, vaikka he eivät kärsi maitointoleranssista tai -allergiasta. ei enää toimi. Kaikkein terveellisimmät entsyymit tapetaan kuu- Eräät kuitenkin kertovat, että pystyvät nauttimaan pastöroima- muudella. Teknomaidon rakenne on muutettu, emmekä vielä tie- tonta ja homogenisoimatonta maitoa, koska se sisältää entsyy- dä sen juomisen pitkän aikavälin vaikutuksia”, Arjola luettelee. mejä, jotka avustavat kehoa sulattamisurakassa. Raakamaito on hänen mukaansa lainsuojaton, koska se on Kyse on todella urakasta, sillä evoluution näkökulmasta tehty ilman suurten toimijoiden omistamia patentteja ja teknolo- maidon juominen on poikkeus, joka koskettaa pientä vähem- gioita, jota viranomaiset vaativat myös pieniltä alan toimijoilta, mistöä maapallon asukkaista. Mutaatio, joka mahdollis H