proresto 1+2/2018 - Page 56

SUOMEN SOMMELIERIT RY Suomen Sommelierit ry valitsi laan sokkona ja jokainen arvioidaan omanaan juuri sellai- uuden hallituksen itselleen sena kuin se on. Viinit on toimitettu muutama viikko aikaisem- Kevätkokouksessa 2017 yhdistys uudisti sääntöjä, joiden min ja niille on arvottu numero, joka on ainoa, jonka tuoma- mukaan yhdistyksellä on vuosikokous keväällä ja vaalikokous risto saa nähdä. Viinit maistellaan 4–6 viinin ryhmissä jossa syksyllä. Uudet säännöt astuivat voimaan syksyllä ja ensim- jokainen tuomari arvioi viinin ensin itse ja antaa sen jälkeen mäisessä vaalikokouksessa marraskuussa valittiin uusi hallitus, pisteensä viinille. Jos tuomaripisteissä on selkeää hajontaa, jonka toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen. Uuden halli- on päätuomarin avattava keskustelu, jossa viini arvioidaan tuksen kokoonpano on seuraava:  uudestaan. Tuomaristo ei saa missään vaiheessa tietää, mikä Puheenjohtaja – Samuil Angelov  viini on minkäkin numeron taustalla. Jäsenet – Christina Suominen, Otto Sovelius, Netta Laurenne, Finnish Wine Award aloittaa urakkansa keväällä 2018, Kristiina Vahvaselkä ja Jyrki Tarvonen.  jolloin tuloksia saamme jo kesään mennessä. Itse kilpailun Varajäsenet – Ari-Heikki Vikman ja Saara Alander  voittaja julkistetaan alkuvuodesta 2019. Toiminnantarkastaja – Seppo Porvali  www.FWACompetition.fi. Varatoiminnantarkastaja – Philippe Hakulin Suomen ensimmäinen kansainvälisen tason Tropée Laroche, Suomen Paras Sommelier 2018 viinikilpailu, Finnish Wine Award! kisa käynnistyi helmikuussa FWA:n perustajina ovat muun muassa Kilpailussa järjestetään kolme osakilpailua eripuolilla Suomea. Suomen Sommelierit Ry. Sommelier- Ensimmäinen osakilpailu oli Tampereella 26. helmikuuta. yhdistys on jo kauan miettinyt, miksei se Tämän vuoden kantava teema kilpailussa on viinin perusasiat, ole auttamassa suomalaisia kuluttajia eli valmistus ja vsiljely sekä lainsäädäntö, kun aikaisemmin löytämään parhaimpia viinejä, viinin ollaan painotettu vahvasti viinimaita. Tämän lisäksi on täyteläisiltä hyllyiltä. FWA on vastaus kuitenkin aina mielivaltaisesti tavanomaisia viinikysymyksiä eri moneen kysymykseen, mikä on mielestäsi maista. hyvä viini, mistä sitä saa ja mitä se maksaa. FWA:n Valmistus ja viljely painottuvat eri osakilpailussa, kuten tuomarointi perustuu kansainvälisten viinikilpailujen luomaan makeat viinit, punaiset, valkoiset, kuohuvat, oranssit, natut ja standardiin. näihin liittyvää kemiaa ja lainsäädäntöä eri maissa. FWA:ta ei ole luotu arvostelemaan, vaan arvioimaan laa- tua. Hinnalla ei ole suoranaista merkitystä, sillä viinit maistel- 56 proresto 1–2/2018 Kilpailussa käytetään kansainvälisen Sommelier-liiton, ASI:n sääntöjä. n