proresto 1+2/2018 - Page 47

huomioon ja saanut kehuja Suomen hienoimmasta yrityksen Instagram-tilistä. Samalla markkinoinnin tekijät kuitenkin muis- tavat, että minkä tahansa tekemisen pitää olla tuloksellista. ”Lähivuosina digitekeminen ainoastaan kiihtyy. Digitalisaa- tioon panostavat yritykset tulevat lähitulevaisuudessa olemaan voittajia”, tietää Tolmatsova. ” Monen ravintolan sosiaalisen median presenssi on lähes olematon. Burgerimies uskoo ja haluaa satsata digitalisaatioon Ravintoloitsija ja Suomen virallinen burgerimies Akseli ­Herlevi pitää ravintola-alan digitalisaatiota ja muutosta hyvänä asi- ana. Digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja se tukee miehen mielestä myös ravintoloitsijan henkilöbrändin rakentamista ja kasvattamista. ”Henkilöbrändäytyminen on ikään kuin vastavoima kan- sainvälisille, kasvottomille ravintoloille, joita näkee kaikkialla. Ravintoloitsijan brändi on eräänlainen vakuutus ja vastuu. Pidän digitalisaation aaltoon lähtemistä hyvin tärkeänä.” Herlevi uskoo Tolmatsovan tavoin digitalisaation roolin yri- tystoiminnassa ainoastaan kasvavan. Näin ollen hän haluaa- kin varmistua siitä, että Naughty BRGR pärjää myös jatkossa turvaten elannon työntekijöilleen. Naughty BRGR -ravintoloiden markkinointi tehdään pitkälti digitaalisissa kanavissa. Siellä ravintoloitsija tavoittaa ihmi- set, jotka tukevat muutosta ja kaipaavat digitalisaation ainoas- taan kasvavan. ”Asiakkaat kysyvät digitaalisia maksu- tai tilaustapoja, minkä myötä digitaalisten tilauskanavien kautta tulevien osto- Taylors Of Harrogaten kaunis teeteline on oikea ratkaisu kun haluat Taylors Of Harrogaten tarjota asiakkaillesi kaunis teeteline laadukasta, on hyvää, englantilaista teetä. oikea ratkaisu kun haluat tarjota asiakkaillesi laadukasta, hyvää, englantilaista teetä. päätösten määrä luonnollisesti kasvaa. He haluavat helpom- pia ja nopeampia keinoja. Me olemme asiakkaita varten”, toteaa Herlevi. ”Muutos on vauhdikasta, mutta siihen pääsee myös hel- posti mukaan. On havainnoitava, mitä tapahtuu ja olla valmis muutoksiin. Pitää pysyä hereillä ja suunnitella tulevaa, tarttua mahdollisuuksiin ja uudistua.” Yrittäjänä Herlevi ottaa mielellään osaa digitalisaation ilmiöihin ja sosiaalisen median trendeihin. Hän päättää mark- kinointibudjetin sekä -strategian ja on mukana markkinoinnin työryhmässä. Samalla hän kuitenkin luottaa yhteistyökumppa- neidensa ammattitaitoon eikä halua puuttua yksittäisiin julkai- Kysy lisää myynniltä! myynti@sergejeff.fi puh. 09 532 041 petra.lepisto@sergejeff.fi puh. 040 585 8480 www.sergejeff.fi Kysy lisää myynniltä! myynti@sergejeff.fi puh. 09 532 041 petra.lepisto@sergejeff.fi puh. 040 585 8480 www.sergejeff.fi suihin sosiaalisessa mediassa. Ravintoloitsija Akseli Herlevi tunnistaa kuitenkin myös brändäytymisen tuomat paineet. Hän on niihin tottunut oltuaan 1–2/2018 proresto 47