proresto 1+2/2018 - Page 43

”Kape on tuonut meille näkemyksellisyyttä RAFLA-mallis­ tomme suunnitteluun. Tuotteiden trendikkyys ja katu-uskotta­ vuus on yksi tärkeä asia funktionaalisuuden ja mukavuuden ohella”, TouchPointin toinen perustaja ja markkinointijohtaja Carita Peltonen sanoo. Kehitystyöhön meni aikaa noin vuoden verran. Sekä Aihi­ nen että Peltonen ovat silmin nähden ylpeitä lopputuloksesta. Kape Aihisella on päällään lähes kaksi vuotta käytössä ollut kokinpaita, joka näyttää edelleen aivan uuden veroiselta. ”Yhteen kokintakkiin menee käytännössä noin 12 kier­ rätysmuovipulloa. Tämän rinnalla mallistoissamme käyte­ tään sekoitemateriaalina joitakin muita ekologisia materiaa­ leja, kuten luomupuuvillaa, bioselluloosaa tai innovatiivista uutta Infinity-kangasta, joka voidaan kierrättää kahdeksan ker­ taa ennen loppukäyttöään komposiittimateriaalina esimerkiksi terassikalusteissa”, Peltonen kertoo. TouchPoint esitteli uusia mallistojaan ”Muovinäytöksessä” Allas Poolilla Helsingissä helmikuussa. ”Törmäämme usein ennakkoluuloihin, että miten kierrätys­ pulloista voi saada mukavan ja funktionaalisen työvaatteen. tyspolyesterillämme. Meidän vaatteidemme materiaali on Suo­ Täytyy kuitenkin muistaa, että myös urheiluvaatteissa käyte­ meksi sanottuna kierrätysroskaa, joka saa uuden elämän kes­ tään polyesteriä, mutta niissä se on neitseellistä materiaalia, tävänä kankaana”, Peltonen sanoo. jonka ympäristöjälki on paljon suurempi kuin meid FW',:L*ХFV7G;bfG;gfGFVWBWWB',:FF:BGVWfBGVGFVWB7WVFV7V*ЦW76FV6BGVGFFV7FƗGVGFVFƖ涶FL:GGL:Gl:GB&G6Vf7GWVƗ6V涖fFV6WB( 7FRF:F6VFWGFfVWV6VFWGFfF֗GW6WFVf&֗7F֗6V6( VFVW'FGVGFVWBf֗7FWFfF6&F76WVWW&*Ч7676GVFWF :L:F6W',:GFWG7L:BVfV*Ц7FFVG:BFGVFFVL:G7<:BFGWP%44VFFGV76FVF76आ76L:G&\:BFV7G;fVW',:GG6v<*ЧF֗GFfVV6VƖVGWF6vV&W72ח&G2f֗7FWVV76fGֶv7F( GVGFVVRW7FƶV7WVFVGRFVGW',:L*ЧFWGL:Gl:F6W'FFVFVW&GFVFVVWFVশGFfFV7G;b6VFFf֗7GV6W7F:GGL:F:FR:GGL:F:FL:BW'FWGF֗6VVƗG6VR֗GFPFVL:FRfF&7Ff֗7GW6WFVR7GV6WBWGVGFVW6VV6V֗L:BGVGFVVRFVL:L:F֗L:B6VƗ<:GL:L:Ff֗7GW6WFVW&fV76fV:GGL:L:BW',:GG6FW&Ɩ2VFVL:B֗L:BGVFR6<:FL:L:N( GWF6vV&W72ח&G6VW'W7F&VGFW'FFV6FFVFVFW&ƗF֗GFv7FS%vV"VGL:FBFfFVvGVGFW',:GFWG7L:BVfV7FgVFƗ6FFV6F֗76f7GWVƗ6G;gf*ЧFW&G2&G26WBGVVWVV766G&FWBVFVW6DTUDRֶW'FFW6涶V76FV6*ХFƖWfFL:F:BWFV:BÒ֖ƦWW&WGFFfGFVV3֖ƦƖWfFgV##"( ԶG;gfFR :L:F:BL:L:Bl:Bf&\:B( FFVFVWf6&fFG6VGF;fW7F&&( Զ^( V6GW7F;bFW&GVWBV&GF7gVW&GL:Gl:F:BfW7F( 3"#&&W7FC