proresto 1+2/2018 - Page 42

ILMOITUS ” Yhteen kokintakkiin menee käytännössä noin 12 kierrätys­ muovipulloa. TYÖVAATE PELASTAA MAAILMAN TEKSTI: JARI PELTORANTA KUVAT: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Maailman ei ehkä tarvitsekaan hukkua muoviroskaan. Siitä voidaan tehdä ekologisia, tyylikkäitä ja mukavia työvaatteita – myös ravintolatyöntekijöille. SUOMESSA KÄYTETÄÄN vuosittain yli 400 miljoonaa Hyvä fiilis ja ylpeä olo muovipulloa ja tuotetaan yli 70 miljoonaa kiloa poistotekstiili­ ”Minulle ja ravintoloilleni ympäristöystävällisyys on tavallaan jätettä, eli puhutaan varsin suurista luvuista. itseisarvoinen käyttäytymismalli jo vuodesta 2005 lähtien, Loppuun käytetyn vaatteen tai muovipullon ei kuitenkaan kun menin Savoyn palvelukseen. Vuonna 2008 Savoy hankki tarvitse olla jätettä, vaan arvokasta uuden tuotteen raaka- ympäristösertifikaatin, jolloin kävimme jo paljon läpi näitä ainetta. Näin ajatellaan TouchPoint Oy:ssä, joka valmistaa ympäristöasioita. Tänä päivänä ravintola-alan tärkeä teema on kierrätetyistä juomapulloista ja muista kierrätysmateriaaleista hävikin poistaminen. Hävikin vähentäminen ja kierrätys ovat valmistettuja tyylikkäitä ja mukavia työvaatteita. minusta aika lailla sama asia”, Aihinen toteaa. TouchPoint on suunnitellut ravintolatyöntekijöille oman Aihisen mukaan ravintola-alan työntekijät ja varsinkin kokit kierrätysmateriaaleihin pohjaavan RAFLA-malliston yhteis­ haluavat näyttää seksikkäiltä. Kaikista tärkein asia on kuiten­ työssä Roster-ravintoloitsija, Savoyn keittiömestari Kari ”Kape” kin se, että työasut ovat äärimmäisen mukavia ja miellyttäviä Aihisen ja hänen taustajoukkojensa kanssa. RAFLA on suun­ päällä. niteltu ensisijaisesti asiakkaille, jotka eivät halua omaa mallis­ toa, mutta haluavat kuitenkin erottua massasta. RAFLA-mallisto syntyi noin kolme vuotta sitten. Mallisto täy­ ”Sain mahdollisuuden tehdä tiivistä yhteistyötä T ­ ouchPointin kanssa, kun ryhdyimme kehittämään hyvän­näköistä ja trendi­ kästä kokki/salityöskentelyasua kaikkiin kolmeen ravintolaani. dentyi tämän vuoden helmikuussa uusilla malleilla ja mate­ Mietimme hyvin tarkkaan työhön liittyviä toiminnallisia asioita, riaaleilla. Mallistossa käytetään muun muassa innovatiivista kuten missä kokki pitää atuloita ja vastaavia tekijöitä. Meillä oli Infinity-kangasta, joka voidaan kierrättää kahdeksan kertaa, iso joukko työntekijöitä miettimässä kimpassa, minkälaisia ja ennen kuin siitä tehdään muovikomposiittia, josta tuotetaan minkänäköisiä työvaatteita tarvitsemme. Kaikki kolme ravinto­ esimerkiksi kalusteita. laa käyttävät Touchpointin vaatteita”, Aihinen sanoo. 42 proresto 1–2/2018