proresto 1+2/2018 - Page 41

Myös muut luvut ovat omaa luokkaansa. Ambientella on käy­ tössään 308  000 neliömetriä – eli 43 jalkapallokentän kokoi­ nen ala. Puolet tästä meni Dining-osastolle (kattaus & ruoka & kotitalous), neljännes Living-osastolle (sisustus & lifestyle) ja neljännes Giving-osastolle (lahjat & muoti). Naumann kuvailee Ambientea klassisiksi monialamessuiksi, jonne ostajat eri toi­ mialoilta tulevat ja tekevät hankintoja seuraavan 12–18 kuu­ kauden ajalle. ”Täällä selviää mitä kuluttajat, fine dining -ruokailijat ja hotellivieraat tulevat näkemään ja kokemaan lähitulevaisuu­ 43 futiskenttää dessa kaupoissa, konseptimyymälöissä, ravintoloissa ja hotel­ leissa ympäri maailman.” Kokemus edellä! Samalla Ambiente-messuilla tykitetään erilaisia tietoiskuja ja eri­ koistapahtumia, kuten tämän vuoden elämyksellisyyttä korostava ’From Point of Sale to Point of Experience’-messu­presentaatio. Messujen puhujalistalta kenties mieleen jäävin oli Saksan tule­ vaisuusinsituuttia edustava Daniel Anthes, joka puhui HoReCan viime aikaisista kuvioista – ja tulevaisuudesta, totta kai. ”Daniel Anthesin esitys siitä, kuinka ruokatrendit muokkaa­ vat huomispäivän pöytäkulttuuria oli erittäin mielenkiintoista Ambienten Vice President Nicolette Naumann. antia”, toteaa Naumann. Samalla lailla etunojaa tulevaisuuteen ja tutkimukseen otti ”Ambiente on meille paikka solmia arvokkaita suhteita sel­ Ambiente Academy. Luentojen ja esitysten aiheena olivat mm. laisten maiden kanssa, joissa emme yleensä käy. Nähdäk­ tuotteiden esillepano, oikean terminologian merkitys myynti­ seni HoReCa/Hospitality-markkina on hyvässä nosteessa”, tilanteessa ja kuinka jälleenmyyjät voivat järjestää omat Point Dubberke arvioi. Hänen mukaansa parhaiten joukosta erottuu of Sale ”fitness-tarkastuksensa”. lataamalla tarjontaansa emotionaalista kulmaa, koska ravin­ Tämän vuoden partnerimaana oli Hollanti, jonka parhaita toloista, hotellista ja ruoasta puhuttaessa puhutaan aina myös puolia esitteli designeri Robert Bronwasser. tunteista. Jättimäinen palapeli Meissen -yhtiöstä oli samoilla linjoilla. ”Ambiente 2018 sujui Naumannin mukaan Ambienten pistäminen kasaan joka vuosi todella hyvin meidän kohdallamme, saavutimme tavoitteemme on valtava logistinen ponnistus, johon lähes kaikki Messe ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen.” Lehmannin mukaan Frankfurtin osastot ottavat osaa tavalla tai toisella. Mukana on yritys halusi kokeilla messuilla jotain muuta kuin perinteistä messusuunnittelijoita, logistiikkoja, osasto nrakentajia ja pal­ lähestymistapaa – ja myös onnistui tässä. Johtaja Maren Lehmann Staatliche Porzellan-Manufaktur jon muuta väkeä – ja se mikä pystytetään, pitää myös purkaa tehokkaasti. ”Lisäksi meillä on myyntiedustus yli 60 maassa varmis­ ”Messuista tuli erittäin hyvä alusta meille”, lisää Lehmann ja kiittää vielä erikseen asiantuntevaa messuorganisaatiota siitä, että kaikki meni nappiin. tamassa, että näytteillepanijat saavat kaiken tarvitsemansa avun.” Naumann kertoo, että messujen jälkeen vedetään pikai­ Selvät sävelet Messe Frankfurtin johtoryhmän jäsen Detlef Braun toteaa, että sesti henkeä – ja ryhdytään suunnittelemaan seuraavan vuo­ Ambiente on ”isäntänä koko maailmalle”. Hänen mukaansa den messuja. “Itse asiassa aloitimme vuoden 2019 messujen kulutustavaroita tekevä teollisuus saa messuilta kelpo nuotit suunnittelun jo vuonna 2017, koska ensi vuonna tapahtuman koko loppuvuodeksi. lay-outiin on tulossa suuria muutoksia”, hän paljastaa. Toimitusjohtaja Thomas Grothkopp saksalaisesta HWB- kauppakamarista lisää, että Ambiente todisti jälleen, että Verkostoitujan paratiisi mikään ei korvaa ”henkilökohtaista kontaktia” silloin kun liiku­ Näytteilleasettajat vaikuttivat tyytyväisiltä messumeininkiin. taan asiakasrajapinnassa ja puhutaan uusista, innovatiivisista BHS Tabletop -yrityksen markkinointijohtaja Birgit Dubberke tuotteista. hehkuttaa Ambienten kansainvälisyyttä – eikä ainoastaan näytteilleasettajien, vaan myös messuvieraiden osalta. ”Messut ovat vastanneet hienosti vähittäiskaupan asetta­ miin vaatimuksiin”, hän summaa. n 1–2/2018 proresto 41