proresto 1+2/2018 - Page 26

Esimerkiksi ravintolaympäristöissä tarvitaan ennen muuta käytännöllisiä ja toimivia maksamisen ratkaisuja. ”Tällaisiin ympäristöihin suositellaan maksupäätettä, jossa on lähimaksuominaisuus. Se mahdollistaa lähimaksun kortilla tai sitä tukevalla mobiilimaksamisella.” Joissakin Suomen turistikohteissa on otettu maksutapavali- koimaan myös Kiinassa käytettäviä mobiilimaksusysteemeitä. ”Kiinasta on tullut ainakin Alipay. Tämä maksutapa on ” Joissakin turistikohteissa on otettu valikoimaan myös Kiinassa käytettäviä maksusysteemeitä. Monesti järjestelmään saadaan mukaan myös raportoin- yleisessä käytössä kiinalaisilla, ja näin ollen se on maailman tijärjestelmiä, samoin kuin valmiita tai kolmannen osapuolen käytetyimpiä maksujärjestelmiä.” kirjanpitoliittymiä. Niiden käyttöönoton kustannukset on syytä ”Helpointa ravintolalle on, kun uudet maksutavat toimivat olemassa olevilla laitteilla”, muistuttaa Mäki-Niskala. ”Olennaisinta on, että tuetaan jo laajalti käytössä olevia maksutapoja. Jotkut maksutavat saattavat toki sulkeutua pois valikoimista siksi, että maksutapahtumista peritään korkeita provisioita.” Mobiilimaksamisessa voi kuluttajan kannalta muodos- selvittää järjestelmätoimittajien kanssa. ”Lisäksi on hyvä varmistaa, että käytettävät maksujärjestel- mät täyttävät tietoturvastandardit.” Uusia mobiilimaksamiseen pohjautuvia maksutapoja usein markkinoidaan aiempia nopeampina. ”Tietyissä erikoistilanteissa ne varmasti ovatkin nopeam- pia, mutta eivät aina. Mobiilimaksamisen yhteydessä saat- tua haasteeksi se, että älypuhelin pitää ladata täyteen erilai- taa esiintyä itse puhelimeen liittyviä ongelmia, jotka näkyvät sia sovelluksia. On siis pohdittava, mitä palveluja ladataan ja suoraan maksutapahtuman hitautena tai epäonnistumisena”, käytetään. Mäki-Niskala toteaa. Erilaiset maksamisen keinot vaikuttavat asiakaskokemuk- Vakaata harkintaa seen. Joskus ne voivat ehkä torjuakin joitakin asiakkaita, jos Mäki-Niskala suosittaa yrittäjiä harkitsemaan tarkoin, millai- maksujärjestelmät tuntuvat liian hankalilta käyttää. nen kassajärjestelmä kannattaa hankkia. ”On hyvä varmistaa, että järjestelmä on laajennettavissa, kun yrityksen toiminta kehittyy. Jos joudutaan käyttämään ”Ajattelemme, että erilaisia maksutapoja mahdollistetaan asiakkaille, mutta samalla tarjotaan myös perinteisiä vaihtoeh- toja. Tiettyä maksutapaa ei siis pakoteta asiakkaille.” kahta eri järjestelmää, se voi tulla kalliiksi. Lisäksi yrityksen päivittäinen toiminta kärsii heikon järjestelmän puutteista.” Lisää vaihtoehtoja tulossa pikapuoliin ”Niin ikään on syytä varmistaa, sisältääkö järjestelmän Maksupäätteitä sekä niihin liittyviä oheislaitteita ja ratkaisuja hinta esimerkiksi kassan esiasennuksen, asennukset toimipaik- tarjoavan Verifone Finlandin markkinointijohtaja Henrik Hen- kaan, asentajan matkakulut, koulutukset, ohjelmiston ylläpidon riksson uskoo, että uudenlaisia maksutapoja tulee lähiaikoina ja tukipalvelut.” käyttöön varsin paljon. Ravintolaympäristössä käytetään esimerkiksi kannettavia pienikokoisia VX 690 -maksupäätteitä, joissa langaton tiedonsiirto toimii 3G-, WLAN- ja Bluetooth-yhteyden kautta. 26 proresto 1–2/2018