proresto 1+2/2017 - Page 57

”Varausjärjestelmää tulee jatkuvasti kehittää, koska maailmakaan ei pysy paikoillaan. Antti Käppi Hoist Groupista sanoo, että älypuhelin on muuttanut maailmaa, sosiaalinen media on myös hyvin tärkeä viestintäväline ja tulevaisuuden mahdollisuudet siellä ovat edelleen suuret. KUVA: HOIST GROUP Hoist Group on halunnut tehostaa myyntiä ja markkinointia lisäämällä HotSoftiin monipuolisen CRM-toiminnon. CRM-työkalun avulla voi suunnitella ja toteuttaa yksilöityjä vierailuja entistä kätevämmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyntipuolella voidaan ylläpitää selkeää ja ajan tasalla olevaa asiakasrekisteriä; kaikki asiakasviestintä (kokoukset, sähköpostit, tarjoukset jne.) kirjataan suoraan hotellijärjestelmään, joka tunnistaa niin trendit kuin kanta-asiakkaatkin. Markkinoinnissa taas voidaan hyödyntää erilaisia ajastettuja viestintämahdollisuuksia ennen ja jälkeen vierailujen. Asiakaskontaktointi on oikea-aikaista ja kohdennettua; uutiskirjeet sekä muu viestintä yksilöidään asiakasprofiilien mukaan. Sopivasti ”asiakkaan iholle” tuleva viestintä ja parempi palvelu myös kasvattavat kanta-asiakkuuksien määrää. Älä säästä väärässä paikassa Toimialaa kokonaisuutena tarkastellen Käppi arvioi, että majoitusala on hyvin suhdanneherkkä ja tällöin vaikeampina aikoina investoinnit ovat luonnollisesti tiukemmassa. Asian kääntöpuoli on sitten jo positiivisempi: ”Oikeanlaiseen, hyvin toimivaan järjestelmään investoimalla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä hotellin toiminnassa, kun resurssit voidaan kohdistaa entistä tehokkaammin.” n KUVA: SHUTTERSTOCK 1–2/2017 proresto 57