proresto 1+2/2017 - Page 46

Keittiön ilmanlaatua seurataan antureilla .

” Keittiön ilmanlaatua seurataan antureilla . Jos ilman CO 2
-pitoisuus nousee , ilmanvaihtoa tehostetaan automaattisesti . Näin varmistetaan hyvät työolosuhteet .”
Kiinteistöautomaatio antaa myös automaattisesti hälytyksen , jos kylmälaitteiden lämpötiloissa ilmenee ongelmia . Lämpötiloja voidaan seurata myös etävalvontajärjestelmällä .
” Käsin tehtävää työtä on pyritty mahdollisuuksien mukaan minimoimaan ”, sanoo Pelli .
Erikoista automaatiotekniikkaa edustaa myös aluekeittiön itsepesevä ilmastointikatto .
Automaattinen pesujärjestelmä puhdistaa kerran viikossa keittiön ilmastointikattokennot , joihin kerääntyy likaa ja pölyä . Kennoja ei siis tarvitse irrottaa katosta käsin puhdistettaviksi , joten puhtaanapito helpottuu .
Menetelmä on melko uusi , mutta Lahdessa sitä sovelletaan jo aluekeittiön lisäksi myös Koulutuskeskus Salpauksen Kulinaaritalossa sekä Päijät-Hämeen keskussairaalan keittiöissä .
Toiminta laajenee – virheet vähenevät Keittiöpäällikkö Outi Saikkonen korostaa , että Etelä-Lahden aluekeittiön käyttöönoton myötä kunnallisten aterioiden tuotantotapa Lahdessa muuttuu oleellisesti .
” Muut tuotantokeittiöt toimittavat ruokaa kuumana . Uusi keittiö tuottaa ruokaa , joka toimitetaan kouluihin ja päiväkoteihin kylmänä . Palvelukeittiöt kuumentavat tai kypsentävät ruoan tarjoilukuntoon ”, hän sanoo .
” Keittiön toiminta laajenee asteittain . Huhtikuussa 2017 aterioita toimitetaan jo 17 palvelukeittiöön . Elokuuhun mennessä toimituskohteita on peräti noin 30 .”
Uuteen ammattikeittiöön on asennettu paljon uudenlaista tekniikkaa . Ruokien jäähdytyksessä käytetään isoa jäävesipankkia , joka voi jäähdyttää kaikkia patoja . Kylmäkalusteisiin kuuluu myös läpivientiperiaatteella toimivia pikajäähdytyskaappeja eli chillereitä .
Padat ovat pääosin 50 – 300 litran vetoisia sekoittavia patoja . Uunit ovat monitoimiuuneja .
Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi kylmävalmistustila on rakennettu erilliseksi suljetuksi tilaksi . Sen lämpötila pidetään + 12 ° C : ssa .
” Kun kylmät ateriat on koottu valmiiksi Gn-astioihin , ne kannetetaan ja viedään lähettämöön . Siellä kylmäkuljetusvaunut pakataan + 3 ° C : n lämpötilassa . Ruokia vastaanottavassa palvelukeittiössä on + 3 ° C : n kaappi , jotta kylmäketju säilyy ”, Saikkonen selostaa .
” Nyt kaikki valmistusprosessit ehditään suunnitella paremmin kuin ennen , joten virheiden mahdollisuus vähenee .” n
46 proresto 1 – 2 / 2017