proresto 1+2/2017 - Page 45

” Erityisruokavaliot tehdään nyt vakioiduilla resepteillä . Se helpottaa sekä valmistusta että kustannuslaskentaa .”
” Kuljetukset ja henkilöstön työt voidaan myös järjestellä aiempaa vapaammin .”
Ruokatoimitusten logistiikkaa seurataan , koska sen on toimittava koko ajan joustavasti . Aterioita kuljetetaan pisimmillään Nastolan alueelle , noin 30 kilometrin etäisyydelle .
” Tarvittaessa voimme valmistaa nykyjärjestelyillä jopa 11 000 ateriaa päivässä . Jos tarve siitäkin lisääntyy , ruokaa voidaan tehdä kahdessa vuorossa , mutta silloin kuljetusjärjestelyjä on uusittava . Raaka-aineiden varastoinnissa pyritään mahdollisimman nopeaan kiertoon .”
” Kunnilla on paljon säästöpaineita . Prosesseja tehostamalla voidaan säästää muissa asioissa kuin tuotteiden laadussa ”, Pelli tähdentää .
Koska tuotantokeittiön tilat on keskitetty yhteen rakennukseen , kaupunki saa säästöä tilavuokrissa ja energiakustannuksissa .
Uudenlaisia ratkaisuja kiinteistötekniikkaan Uusi keittiö toimii entisellä henkilöstöllä , joka jatkokoulutettiin käyttämään nykyajan prosesseja ja laitteita . Keittiöiden vähentämisen jälkeen henkilöstön kokonaismäärä on kuitenkin pienempi kuin ennen .
” Etelä-Lahden aluekeittiössä on nyt seitsemän kokkia . Kun tuotanto pääsee vauhtiin , niin nähdään , onko kokkeja tarpeeksi .”

Nykyaikainen jäähdytysteknologia parantaa nopeutta ja tehokkuutta .

Uuden aluekeittiön kiinteistötekniikassa on kiinnitetty paljon huomiota ilmanvaihtoon .
” Ympäristöystävällisyyttä parantaa ilmanvaihtoon kytketty lämmöntalteenottojärjestelmä ”, Pelli mainitsee .
Rakennuksen katolle on asennettu sähköä tuottavat aurinkopaneelit . Jos sähköä syntyy yli oman tarpeen , sitä voidaan myydä ulkopuolisillekin käyttäjille .
1 – 2 / 2017 proresto 45