prometalli 5/2017 - Page 54

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Rolls-Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta visioi DIMECCille globaalisti keskeistä innovoijaroolia 2025. SUOMALAINEN DIMECC ON GLOBAALIN INNOVAATION HUIPULLA 2025, VISIOI ROLLS-ROYCEN SAULI ELORANTA: ”DIMECC ON TEOLLISEN INNOVAATION YHTENÄISIN JA LUOTETUIN KUMPPANI” DIMECCin vuosiseminaari lähti maanantaina 30.10. vauhdikkaasti liikkeelle, kun Rolls-Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta maalasi Suomen teollisuuden merkittävimmän innovaatiotoimijan tulevaisuutta. Elorannan mukaan DIMECCin omistajat muodostavat niin ainutlaatuisen ekosysteemin, että sillä on Suomessa parhaat edellytykset nousta digitalisoituvan teollisuuden globaalin innovoinnin kärkeen. ”DIMECC on nyt käännekohdassa, jossa sillä on vahvuuk- 2025. Toisaalta pitää muistaa, että valtaosa yritysten toimin- siensa ansiosta ainutlaatuinen mahdollisuus nousta globaa- nasta on ja pysyykin muualla kuin keinoälyssä, sen muun toi- liksi toimijaksi”, visioi Sauli Eloranta, Rolls-Roycen teknologia­ minnan yhteydet keinoälyn mahdollisuuksiin vaan täytyy ottaa johtaja DIMECCin vuosiseminaarissa. lisääntyvässä määrin huomioon”, arvioi Eloranta lähivuosien ”Tulevaisuus on digitaalinen ja alustatalous nousee yhä kehitystä. keskeisemmäksi. Kun katsoo kuvaa, jossa näkyvät kaikkien DIMECCin omistajien logot, niin juuri DIMECCillä on kaikki Menestyminen on muutoksen johtamista – P4.0 edellytykset globaalin innovaation huipulle. DIMECC on teol- tuo ihmiset mukaan lisen innovaation yhtenäisin ja luotetuin kumppani”, totesi Elo- 10. vuosipäiväänsä viettävän DIMECCin toimitusjohtaja Harri ranta Turussa lähes 200 johtavan teollisuusvaikuttajan edessä. Kulmala pitää arvossa Elorannan visiota. Eloranta ja Rolls-Royce ovat vahvasti mukana DIMECCin ”Ei ole mitään syytä, miksi emme onnistuisi. Olemme johtamassa One Sea -ekosysteemissä, jossa johtavat suoma- Euroopan tehokkain innovoija niin numeroiden kuin laadullis- laiset ja kansainväliset yritykset kehittävät autonomista merilii- tenkin arvioiden valossa. Olemme jatkossakin uusien tekno- kennettä kuten itseohjautuvia laivoja. DIMECCin omistaa 70 logioiden, liiketoimintamallien ja uuden osaamisen eturinta- suomalaista ja Suomessa toimivaa huippuyritystä, korkeakou- massa. Menestymme johtamalla muutosta”, kiteyttää Kulmala lua ja tutkimuslaitosta. Mukana on paras osaaminen niin val- näkemyksensä DIMECCin onnistumisesta jatkossakin. mistavan kuin digitaalisenkin teollisuuden parista sekä yrityk- sistä että akateemisesta tutkimuksesta. ”Teknologiateollisuuden uusi avoin innovaatiomalli P4.0, johon osaavat ihmiset saadaan mukaan myös ohi organisaati- oiden, on eräs osoitus toiminnastamme ajan hermolla. People Keinoäly on keskiössä, muttei koko totuus eli ihmiset on neljäs P perinteiseen Public, Private, Partnership ”Keinoäly on aivan keskeinen elementti kokonaisten tuotan- -innovaatiomalliin ja 4.0 kuvaa digitaalista vallankumousta. nonalojen kuten esimerkiksi autoteollisuuden disruptioissa. EU:n komissio on jo nostanut P4.0-mallin omiin keskeisiin suo- Siksi keinoäly on väistämättä myös DIMECCin keskiössä situksiinsa. n 54 prometalli 5/2017