prometalli 5/2017 - Page 42

ohjausratkaisut. Valo palveluna Nykyisin on mahdollista hankkia yritykseen valaistus ilman omaa investointia ja huoltoa. Näissä tapauksissa voidaan ottaa käyttöön langattomat ”Kannattaa miettiä, mikä on valaistuksen rooli yrityksen toiminnassa. Onko järkeä, että yritys itse ylläpitää valaistusta vai olisiko järkevämpää hankkia pelkkää valoa palveluna älykästä valaistusta hyödyntämällä. Tällöin asiakas pystyy keskittymään omaan ydintoimintaansa”, Vähänen sanoo. ”Asiakas ostaa valonsa sovitulla kiinteällä kuukausi­ maksulla eikä hänen tarvitse itse huolehtia valaistuksen ylläpidosta. Kuukausitasolla syntyvät yrityksen säästöt kattavat koko palvelun kuukausimaksut ja enemmänkin. Kärjistettynä olemme jopa sanoneet, että saammeko tuoda teille paremmat valot ja samalla vähän lisää rahaa”, Vähänen heittää. ” Robotit eivät tarvitse valoa. Etävalvonta saa kaikki kohteen vikaraportit IoT:n kautta ja tietää vikaantumiset jo ennen kuin niistä tulee ilmoitus asiakkaalta. ”Yrityksissä joudutaan myös miettimään, keneltä löytyy osaamista tulevaisuuden älykkäisiin järjestelmiin. Älykkyyden suurin este on järjestelmäintegraatio. Kiinteistöautomaatio-, valaistus-, turvapalvelut-, hälytysjärjestelmät, turva­valaisu­ järjestelmät ovat kaikki älykkäitä itsenään. Tällä hetkellä kukaan ei oikein ota vastuuta siitä, että eri järjestelmät Greenled Oy:n kehitysjohtaja Vesa Vähäsen mukaan yritysten päättäjien pitäisi miettiä enemmän, miten valaistuksen parantamisella voidaan vaikuttaa itse yrityksen toimintaan ja tulokseen. tehtäisiin yhdeksi järjestelmäksi ja integroitaisiin esimerkiksi kiinteistö­automaatiojärjestelmään. Pahimmassa tapauksessa voi olla niin, että yrityksessä on 5–10 järjestelmää, jotka pitää osata erikseen hallita. Siinähän ei ole mitään järkeä”, Vähänen sanoo. Hänen mukaansa älykkäässä kiinteistössä pitäisi olla yksi järjestelmä, jolla pystytään tekemään kaikki tarvittavat aikaohjaukset ja tulevaisuudessa myös sähkön kysyntäjoustot eli pystytään vähentämään kiinteistön energian käyttöä valittuina ajankohtina. Suojanen on samoilla linjoilla järjestelmäintegraation suhteen. ”Valaistus integroituu osaksi taloautomaatiota erilaisten rajapintojen kautta. Erilaisiin ilmaisimiin, kuten päivänvalo- ja liiketunnistimiin voidaan integroida useampia järjestelmiä, eli kaikille on turha laittaa erillisiä omia ilmaisimia. Etähallinta pilvipalvelun kautta tulee myös.” n 42 prometalli 5/2017 ” Pahimmassa tapauksessa voi olla niin, että yrityksessä on 5–10 järjestelmää.