prometalli 5/2017 - Page 40

” Linjalle ei synny ollenkaan varjoja. ”Valaistussuunnittelun peruslähtökohtana on hakea laadukas valaistus, joka täyttää teollisuuden eri työtehtäviin asetetut valaistusvaatimukset”, avainasiakaspäällikkö Jani Suojanen Philips Lighting Finland Oy:stä kertoo. valaistuksen yhteen prosenttiin, se on sinänsä valtava määrä. asetetut valaistusvaatimukset. Eli valon määrä on riittävä, Jos pystymme vaikuttamaan kaksi prosenttia siihen sataan valon laatu on hyvä värintoistokyvyn kannalta ja valo on eli ihmisiin, niin vaikutus on paljon suurempi kuin pelkkä miellyttävää väriominaisuuksien kannalta eikä häikäise”, valaistuksessa saatu säästö. Siksi huomio pitää laittaa sataan avainasiakaspäällikkö Jani Suojanen Philips Lighting Finland prosenttiin”, Vähänen sanoo. Oy:stä määrittelee. Maailmalla on tehty tutkimuksia, joissa esimerkiksi Valaistusratkaisuun vaikuttavat tehtäväkohtaiset metallialan tehtaassa valaistuksen määrän nosto 300 luksista valaistussuositukset ja standardit. Konepajateollisuudessa on 500 luksiin nosti tuottavuutta kuusi prosenttia, vähensi virheitä yleensä korkeita halleja ja valaisimet ovat ylhäällä katossa. 8 prosenttia ja tapaturmia 14 prosenttia. ”Suurehkossa suomalaisessa metalli- ja konealan ”Tästä seuraa vaatimuksia valaisintehon riittävyydestä, valaisinten elinkaaresta ja mahdollisimman helposta ylläpi- yrityksessä tehtiin hitsauslinja, jossa valaistus mietittiin joka dosta. Valaisimia on paljon erilaisia ja eri korkuisina asennuk- suunnasta niin, että linjalle ei synny ollenkaan varjoja. Tämän sina. Huolto korkealla hallin katossa on kallista, jolloin valai- seurauksena linjan tehokkuus parani 28 prosenttia. Minkä sintekniset seikat, kuten vikasietoisuus ja useiden valaisinten ihmeen takia tätä ei ole tehty yleisesti metallialan tehtaissa, helppo huolto tai vaihto yhdellä nousukerralla korostuvat.” kun valaistuksen parantaminen ei maksa puupennin vertaa Valaistuksen ja ohjauksen mitoitus vaatii suunnittelua. Pitää kokonaistarkastelussa. Kohteessa oikeasti saatu 28 prosentin varmistaa, että valoa on riittävästi oikeassa paikassa silloin, tuottavuuden kasvu on jo ihan muuta kuin teoreettisessa kun sitä tarvitaan. esimerkissä heittämäni kaksi prosenttia”, Vähänen ihmettelee. Ympäristön lämpötilalla on myös merkitystä valaisinten valinnassa. Ledien kannalta ongelmana ovat erittäin Hyvä suunnittelu säästää korkean lämpötilan tilat. Perinteisemmät monimetalli- ja ”Valaistussuunnittelun peruslähtökohtana on hakea suurpainenatriumvalaisimet toimivat toistaiseksi paremmin laadukas valaistus, joka täyttää teollisuuden eri työtehtäviin kovin korkeissa lämpötiloissa. 40 prometalli 5/2017