prometalli 5/2017 - Page 33

käytetään teräs- ja muovipuhaltimia sekä huippuimureita. ”Silloin katsastetaan, millainen poistojärjestelmä halutaan Teräspuhaltimissa paineenkorotus, ilmamäärä ja siipipyörän ja tarvitaan. Usein ratkaisu ’räätälöidään’ tapauskohtaisesti ja rakenne valitaan käyttötarkoituksen mukaan. kehitellään erilaisia yhdistelmiä.” Ennen lopullista valintaa on syytä selvittää myös puhalti- Jos tuotantotiloista on poistettava vaikkapa tekstiilipölyä tai mien äänitasot, koska muutoin puhaltimen melu voi haitata sahanpurua, tarvitaan juuri näille materiaaleille suunniteltuja työntekoa. Jos työpaikan ilmasta poistetaan räjähdysvaaralli- systeemejä. sia aineita, on käytettävä ATEX-luokiteltuja puhaltimia. ”Tällaisissa tapauksissa palo- ja räjähdysturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota”, Rikala tähdentää. Suodattimia mukaan ”Tiloissa saattaa olla muitakin sellaisia pölyjä, joiden Toisinaan poistoilman ja varsinkin kierrätettävän ilman poisto vaatii erityisjärjestelyjä. Mikäli kyse on erityisen puhdistukseen tarvitaan vielä asianmukaisia suodattimia. tahmeista hiukkasista, tarvitaan ehkä ’pre-coating’ Yleensä sellaista ilmaa, jossa on maali- tai liuotinhöyryjä -menetelmää: poistettavan ilman sekaan puhalletaan tai muita terveydelle vaarallisia kaasuja, ei voida kierrättää. ”Muutoin poistoilmaa voidaan monissa tapauksissa kierrättää ja palauttaa työtilaan, jolloin energiaa säästyy enemmän kuin lämmöntalteenottoa käytettäessä”, Rikala HELSINKI arvioi. Mahdollisia suodatinvaihtoehtoja ovat mekaaniset ja sähköiset suodattimet. ”Useimmiten konepajoilla kannattaa investoida mekaanisiin suodattimiin, kuten syklonityyppisiin patruuna­ 29 & 30 May, Messukeskus, Helsinki THE CUTTING EDGE SOLUTIONS FOR MANUFACTURING INDUSTRY suodattimiin. Niissä sykloni-efekti erottaa aluksi karkeimmat pölyt, minkä jälkeen hienompia pölyhiukkasia vielä poistetaan partikkelisuodattimilla”, sanoo Rikala. ”Sähkösuodattimet ovat usein teknisesti hyviä, mutta isot sähkösuodattimet ovat kalliita ja ne ovat myös hankalammin huollettavia kuin mekaaniset suodattimet. Toisaalta sähkösuodattimille voi olla käyttöä joissakin erikoiskohteissa.” Tuotantolaitoksesta tai konepajasta riippuen samassakin poistojärjestelmässä voidaan tarvita monia erityyppisiä suodattimia. ”Hiljattain toimitimme esimerkiksi uuteen hitsaamo­ rakennukseen toistakymmentä suodatinta, jotka olivat neljää eri suodatintyyppiä”, Rikala muistaa. Tarkkaa suunnittelua vaikeisiin paikkoihin Kun tuotantolinjalla tarvitaan pölyn- tai savunpoistoa, useimmiten laitetoimittaja kartoittaa aluksi tilanteen yhdessä konepajan vastuuhenkilöiden kanssa. Advanced Engineering is a showcase on the latest advances in engineering, converging innovations, latest developments and vital information driving efficiency and profitability to enable manufacturers to compete and grow in an ever competitive global market. The event will gather industry professionals to Messukeskus for two day May 29–30, 2018. www.advancedengineering.fi Showcase your expertise in: Advanced materials & composites Robotics & Automation & Electronics Designing & planning tools Measuring & Testing IOT D 3D Come and join us! Joona Pulkkinen | Mobile: +358 (0)50 452 4574 joona.pulkkinen@easyfairs.com 5/2017 prometalli 33