prometalli 5/2017 - Page 31

Kiinteissä hitsaustyöpisteissä kohdepoisto voidaan Kohdepoiston virtausnopeuden poistokanavassa tulisi kevyitä toteuttaa esimerkiksi imupöytien ja -seinien, vetokaappien, kaasuja poistettaessa olla vähintään 5–10 m/s. Raskaammille huuvien, hitsauskiinnittimeen liitettyjen poistojen tai hiukkasille kuljetusnopeuden tulisi olla 10–25 m/s, joten liikuteltavien imuletkujen avulla. esimerkiksi hitsauskaasujen poistossa tavoitellaan 18 m/s On tärkeää, että poisto saadaan mahdollisimman lähelle valokaarta – enintään noin 0,3 metrin etäisyydelle. virtausnopeutta. Tämän lisäksi koko työtilan ilman vaihtuminen olisi varmistettava. 5/2017 prometalli 31