prometalli 5/2017 - Page 30

Konepajojen ja muidenkin teollisuusalojen prosesseissa syntyy haitallisia pölyjä ja huuruja – vaikkapa hitsaussavuja – jotka on poistettava sisätiloista, usein suodatuksen kautta. Poistojärjestelmät suunnitellaan yleensä tapauskohtaisesti, sillä tyypillisesti parhaisiin tuloksiin päästään yhdistelemällä erilaisia ratkaisuja. Myös palo- ja räjähdysturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Sekä Työterveyslaitoksen selvitysten että ulkomaisten pitkän aikavälin tutkimusten perusteella on saatu viitteitä siitä, että hitsaussavut voivat olla ihmisille syöpää aiheuttava altiste. Lisäksi työperäinen altistuminen hitsaussavuille saattaa lisätä erilaisten keuhkosairauksien riskiä. Eri hitsausprosesseissa muodostuu hitsaussavuja, jotka koostuvat metallihuuruista ja kaasuista. Mukana on metallioksidipohjaisia pienhiukkasia, jotka ovat syntyneet valokaaressa. Kun hitsataan ruostumatonta terästä esimerkiksi MIG/MAG-prosessilla, hitsaussavujen kromipitoisuus voi kokonaisuudessaan olla yli 10 prosenttia. Ruostumaton teräs sisältää kromia, koska juuri se tekee teräksestä ruostumatonta. Savuissa on mukana myös nikkeliä ja mangaania, mahdollisesti hiukan pienempinä pitoisuuksina. Todella pienikokoiset hiukkaset ovat terveydelle erityisen haitallisia, koska ne pääsevät keuhkorakkuloihin asti. Sieltä ne saattavat kulkeutua myös imusuonistoon tai verenkiertoon. Jos hitsattavana on maalattuja tai pinnoitettuja kappaleita, työpaikan ilmaan voi muodostua muitakin haitallisia aineita, kuten isosyanaatteja tai muita lämpöhajoamistuotteita. ” Ilmaan voi muodostua muitakin haitallisia aineita. Kohdepoisto on keskeistä Osa kromiyhdisteistä on niin yksiselitteisesti syöpää aiheuttavia, että esimerkiksi Saksan työturvallisuusviranomaiset eivät ole määrittäneet niille turvallisia pitoisuusrajoja. Muun muassa Työterveyslaitos on linjannut, että tehokas kohdepoisto on usein ensisijainen keino altistumisen hallinnassa. Lisäksi tarvitaan hyvää yleisilmanvaihtoa. 30 prometalli 5/2017 Mahdollisia suodatinvaihtoehtoja ovat mekaaniset ja sähköiset suodattimet.