prometalli 5/2017 - Page 25

” Ne eivät syrjäytä perinteisiä mittalaitteita. Kuvan kannettava 3D -skanneri on esimerkki järjestelmästä, jossa tarkkuus säilyy samana riippumatta siitä, tehdäänkö mittaus testihuoneessa, työpajassa vai suoraan tuotantolinjalla. 5/2017 prometalli 25