prometalli 5/2017 - Page 23

Kuvassa oleva HandyProbe Next on siirreltävä CMM-koordinaattimittakone. ” Ulkopuoliset tekijät eivät vaikuta niiden mittaustarkkuuteen. 5/2017 prometalli 23