prometalli 5/2017 - Page 21

Takasenkatu 55, 08150 Lohja • Puh: 0207 118 670 • deoy@debearings.fi • www.debearings.fi ”Yleensä pk-yritykseltä loppuu ensimmäiseksi tila kesken. Se haluaisi työn alle jonkin ison projektin, jota se ei voi toteut- Alueella toimiville yrityksille se haluaa entistä paremmat toimintaedellytykset. Niille on kysyntää, sillä laivanrakennus taa omissa tiloissaan. Silloin se tulee meille ja vuokraa meiltä pitää teollisuuspuiston yritykset kiireisenä ainakin lähitulevai- tilaa.” suuden. Rauma Marine Constructions ja Puolustusvoimat solmi- Järjestely tuo joustavuutta pk-yritykselle: tuotantotilaa voi vat keväällä 2017 suunnittelusopimuksen Laivue 2020 -hank- vuokrata niin paljon ja niin pitkäksi aikaa kuin yrityksen pro- keesta, johon kuuluu neljän uuden monitoimikorvetin suunnit- jekti vaatii. telu. Toteutuessaan se työllistää aluetta pitkäksi aikaa. n Teollisuuspuisto avaa myös pienempien toimijoiden tuot- teille väylän saada tuotteensa vientiin. Seaside Industry ­Parkin laiturilta laivataan ja toimitetaan monen pk-yrityksen tuotteita maailmalle. ”Me olemme toiminnan mahdollistaja. Pidämme tilat ja laitteet kunnossa, tarjoamme sähkön, lämmön, kaasuverkoston ja muut peruspalvelut, jotta yritys voi keskittyä omaan bisnek- seen”, Luukkonen kuvailee. Timo Luukkonen suhtautuu teollisuuspuiston tulevaisuuteen luottavaisesti. Kiinteistöyhtiö parantaa alueen toimivuutta ja rakentaa lisää palveluita jatkossakin. ” Laivanrakennus pitää teollisuuspuiston yritykset kiireisenä. 5/2017 prometalli 21