prometalli 5/2017 - Page 20

”Me olemme toiminnan mahdollistaja. Pidämme tilat ja laitteet kunnossa, tarjoamme sähkön, lämmön, kaasuverkoston ja muut peruspalvelut, jotta yritys voi keskittyä omaan bisnekseen”, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen kuvailee. Kiirettä riittää Teollisuuspuistolla on yksi yhteinen ympäristölupa, joka kattaa kaikki alueella toimivat yritykset. Se on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Pöntysen mielestä se helpottaa huomattavasti yri- tyksen toimintaa. ”Jokaisen yrityksen ei tarvitse käydä hakuprosessia erik- seen läpi, vaan toimitaan yhden yhteisen luvan puitteissa. Tämä on aika ainutlaatuista Suomessa”, hän toteaa. ” Teollisuuspuistolla on yksi yhteinen ympäristölupa. ”Me kiinteistöyhtiönä vastataan siitä, että yritykset toimi- vat luvan mukaisesti. Me raportoimme yhteisesti viranomaisille koko alueen puolesta”, Luukkonen kuvailee yhteisen ympäris- töluvan käytäntöjä. Hänen mukaansa yhteinen ympäristölupa on toiminut hyvin. ”Ei siinä ole ollut mitään ongelmia tai väärinkäytöksiä. Yri- tykset ovat sitoutuneet siihen hyvin.” Luukkosen mielestä käytäntö saisi levitä muuallekin Suo- meen. 20 prometalli 5/2017 ”Kyllähän se viranomaistakin helpottaa, että voi valvoa laajempaa aluekokonaisuutta yksittäisten piippujen sijaan.” Seaside Industry Park on luotu suurien yritysten tarpeisiin, mutta Timo Luukkonen näkee teollisuuspuiston tarjoavan pal- jon mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. ”Keskeisin hyöty on infrastruktuuri. Meillä on ollut koko ajan tuotantotiloissa yrityksiä, jotka tekevät niissä projekti- toimituksia. Näillä yrityksillä on oma toimipaikka jossakin muualla.”