prometalli 5/2017 - Page 18

veturiyritysten eli isojen yritysten kanssa yhdessä”, Luukkonen toteaa. Takki vaihtoon RMC ja Seaside Industry Park syntyivät käytännössä yhdessä vuonna 2014. Kun laivanrakennusyhtiö STX päätti ajaa Rau- man telakan alas, alkoi prosessi, jossa alue myytiin kaupun- gille. Myllerryksestä huolimatta telakkatoiminta jatkui katkea- matta. ”STX:n viimeinen työntekijä poistui kesäkuun viimeinen päivä alueelta, ja sama kaveri tuli heinäkuun ensimmäinen takaisin RMC:n takki päällään”, Luukkonen muistelee. Alueen yritysten määrä on vakiintunut noin 30:n paik- keille, mutta teollisuuspuisto työllistää entistä enemmän ihmi- siä. Vuonna 2016 teollisuuspuistossa työskenteli 450 henki- löä, mutta nyt työntekijöiden määrä on jo yli 700. ”Itseasiassa työllistetään enemmän mitä STX työllisti tela- kan loppuvaiheessa”, Timo Luukkonen lisää. ” Myllerryksestä huolimatta telakkatoim [H]ZKZ[YZ\[[[ZZ[H[YY[[\Z]\XHۈ[B]K]Z0\0KHHY[p]\Hۈ]Y\]BH]Y\]X[]Z[[[Z]Z]K][\Z]Kۈ\\ܚ]K'SZ]Z]HH][ژHۈ[]K\\\[]HB]Z[]\]Z[H\[[YH\X[XX[0p0]X][]ZZ['BPΛ]\ڛZHZZH0훝[[Z]H[X\BX\YH[\H\[ۜ\XK'SYZ[0ۈ]ZZ\[H[YY[H\]\[\[]]H^p][X[]\[[[K]\[H[[pB00\]0[][0pZZKY[0p\Y]HXHHZ[]Z[HY\]][X\H]Y[[YY[]ZY[XpBZ\ZK'BZZH[\]\Z\ۈ\[\\H][\BYH[K[YY[HۈZ[]HZ]ژH[[Y[p[XK'THۈZX\HZ]\ˈX[X]HX]H[B[00Zܞ]]XKHݘ]Z][Z[Z[[[X][Z\XKH]]][[[HۙZ[HHZ]Z[K[HZ]ژHۂZH[[['K0훝[[]Z[YKNY][H Ǩ M¸'RZ\ۜ\Z[[Z[[[\[]\H0Z\[