prometalli 5/2017 - Page 17

Seaside Industry Park jatkaa kehittymistään Rauman entisellä telakka-alueella. Raskaan teollisuuden teollisuuspuisto työllistää entistä enemmän työntekijöitä, ja aluetta kehitetään valoisaan tulevaisuuteen uskoen. RMC:llä eli laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Construction Oy:llä pitää kiirettä. Elokuussa veteen laskettiin yhtiön ensim- mäisen aluksen köli. 158-metrinen matkustaja-autolautta on tanskalaisyritys Molslinjenin tilaama, ja sen on tarkoitus aloit- taa liikennöinti syksyllä 2018 Tanskan saaristossa. Rakennusaltaassa on myös Suomen ympäristökeskuksen omistama tutkimusalus Aranda, jota peruskorjataan. Alus on katkaistu, koska sitä pidennetään seitsemän metriä. RMC sijaitsee Seaside Industry Parkissa, raskaalle teolli- suudelle suunnitellussa teollisuuspuistossa, josta se on vuok- rannut itselleen 30 vuoden sopimuksella rakennusaltaan, sen ympärillä olevat varustelaiturit, nosturit ja konttorirakennuksen. ”Kaikki terästuotannon koneet ja laitteet ovat meidän omaisuutta. Vuokraamme tarpeen mukaan tuotantotilaa, vaikka niissä ovat meidän omat laitteet sisällä”, RMC:n toimi- tusjohtaja Heikki Pöntynen kertoo. RMC on potkurilaitteita valmistavan Rolls-Royce Oy Ab:n ohella yksi teollisuuspuiston veturiyrityksistä, joiden ympärille ” Seaside Industry Park on pitkälti suunniteltu ja rakennettu. ”Ne ovat ylivoimaisesti suurimmat yritykset, jotka ovat Kaikki meillä vuokralaisina. Heidän ympärilleen teollisuuspuistossa terästuotannon teollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen ker- koneet ja laitteet ovat meidän. toimivien yritysten verkosto pääosin rakentuu”, Rauman Meri- too. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt on Rauman kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka hallinnoi ja kehittää Seaside Industry Parkia. Alueella toimivat yritykset muodostavat itse yritysverkoston, joka lähtökohtaisesti tuottaa veturiyrityksille mutta myös muillekin palveluita teollisuuspuistossa. Esimerkiksi maalaamoyrittäjä tuottaa alueen pintakäsit- telypalvelut sekä RMC:lle että Rolls-Roycelle, mutta tarpeen mukaan se palvelee muitakin. 5/2017 prometalli 17