prometalli 5/2017 - Page 11

voiton. Voittoja avitti mm. yrityksen innovatiivinen tapa luoda sesti hitsaajille, sekä robotti- että käsihitsauksen puolelle. Mui- tuotteelle lisäarvoa muotoilun keinoin. Relicompin tavoitteena takin metallituotannon osaajia kaivataan esimerkiksi levyn on myös pysyä ohutlevy- ja muovausteknologioiden kärjessä, leikkaukseen, särmäykseen, maalaamoon, kokoonpanoon ja minkä vuoksi yrityksellä on ollut sertifioidut laatujärjestelmät jo lähettämöön. vuodesta 2003 asti. Jyllilä odottaa, että yrityksen liikevaihto tulee nousemaan Osaajavajetta on helpotettu myös vuokrausfirmoja käyt- tämällä, jolloin porukka on tyypillisesti ensin neljä kuukautta ainakin viisi miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden vuokraustalon palkkalistoilla ja siirtyvät sitten Relicompin aikana eli 15 miljoonasta noin 20 miljoonaan euroon. Kol- ”oikeiksi” työntekijöiksi. Nykytilanteessa kaikki kivet on kään- manneksen lisäys liikevaihtoon on realismia, koska Relicom- nettävä, huokaa toimitusjohtaja. pilla on tuore sopimus ensimmäisen ison ruotsalaisen asiak- ”Kurikasta kun loppui alan koulutus, niin kyllä sitä on kaan kanssa ja myös nykyasiakkaiden tilausmäärä on kasva- itketty. Toimihenkilöitä konttorin puolelle kyllä saa, mutta hitsa- nut mukavasti viime aikoina. rit ja särmääjät loppuvat.” Alihankintapuolelta ei helpotusta ole juuri saatavissa, sillä Jyllilän mukaan alihankkijapajat ovat Haku päällä Relicompilla nuppiluku on 130 henkeä, mutta uusien tilaus- ”tukossa” sadan kilometrin säteellä. Relicomp helpottaa painetta kouluttamalla uusia osaajia ten myötä talossa on akuutti rekrytointitarve: ensi kesään men- itsekin ja keskustelemalla kaupungin kanssa siitä, miten nessä pajalla aukeaa 10 uutta työpaikkaa. Tarvetta on erityi- alueelle saataisiin metallipuolen koulutus takaisin. 5/2017 prometalli 11