prometalli 5/2017 - Page 53

UUTTA DEPRAGILTA DEPRAG on esitellyt uuden version joustavakaraisesta suo- laite ei sovi kuitenkaan karkean jätteen tai kipinöiden pois- rahiomakoneesta. Malli on tarkoitettu erityisesti kovametal- toon. Pölynpoistosarja ei sisälly vakiotoimitukseen, vaan on liviiloille. Koneen kara-akseli on kiinnitetty joustavasti, jol- erikseen tilattavissa. Kysy lisää myyjiltämme! loin se painettaessa joustaa hieman, eikä viila lähde hel- posti ”hakkaamaan”. Tämä ominaisuus parantaa työn jäl- DEPRAG on saksalainen vuonna 1931 perustettu paine­ ilmatyökaluihin ja ruuvausteknologiaan erikoistunut yritys. keä sekä vähentää viilojen rikkoontumista. Hiomakoneen teho on 0,3  kW ja sitä toimitetaan kierrosluvuilla 18  000 ja 25  000 1/min. Pneumacon Oy on vuonna 1994 perustettu laadukkai- DEPRAG turbiinihiomakoneet nyt myös siin paineilma- ja hydrauliikkatuotteisiin erikoistunut maahan- pölynpoistolla! tuontiyritys. Tuomme maahan mm. paineilmatyökaluja, ruuvin- Esittelemme laikansuojan sekä pölynpoistosarjan, joka pois- väänninteknologiaa sekä pikaliittimiä paineilmalle ja hydrau- taa kaiken irtonaisen lian ja pölyn. Ominaisuus on saata- liikalle. Edustamiamme merkkejä mm. Deprag, CEJN, Stucchi, vana hioma­laikoille kooltaan 125–230 mm. Pölynpoistosar- RAD, Gast sekä Schmidt. n jan avulla voidaan poistaa erityyppisiä hiukkasia, esimerkiksi pölyä, kaasuja, epäpuhtauksia sekä metallipölyä. Tämä lisä- Lisätietoja: www.pneumacon.fi ÄLYKÄS TEHDAS TEKNOLOGIA-TAPAHTUMASSA Ihminen ja robotti kokeilevat yhteistyötä Teknologia -17 messuilla Helsingissä Sensoriteknologia ratkaisee teollisen internetin enemmän kuin perusratkaisut mutta sen elinkaarikustannus haasteet jää perusratkaisuja pienemmäksi. Tämä on suuri mahdollisuus SICK esitteli Teknologia 17 ‑messuilla Helsingissä teollista inter- suomalaiselle teolliselle tuotannolle.” netiä hyödyntävän tulevaisuuden tehtaan, jossa ihminen ja SICK haluaa osoittaa toimivan pienoistehtaan avulla, miten robotti työskentelevät yhdessä. Messuille rakennettu pienoisteh- antureiden ja skannereiden keräämällä älykkäällä ja luotettavalla das hyödyntää robotin ohjauksessa ohjelmoitavia kameroita, tiedolla voidaan ratkoa teollisen internetin haasteita. Helsingissä antureita, RFID-luku-/kirjoituslaitteita ja älykkäitä turvaratkai- esillä oleva ratkaisu on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, suja, jotka kytkeytyvät toisiinsa pilvipalvelun avulla. kun suuri yleisö pääsee kokeilemaan yhteistyötä robotin kanssa Ihmisen ja robottien yhteistyö kehittyy suurin harppauksin. Lähitulevaisuudessa käyttöön otettavissa teollisuus 4.0 -ratkai- suissa tuotannon älykkyys on viety niin pitkälle, ettei robotteja tarvitse enää eristää ihmisistä. Ohjelmoitavat kamerat, antu- ilman robotin ja ihmiseen väliin rakennettua turva-aitaa. ”Älykkäät anturit analysoivat keräämänsä tiedot reaaliajassa, mukautuvat ympäristöön ja kommunikoivat verkossa”, Rämö sanoo. ”Niiden avulla ihminen ja robotti voivat tehdä yhdessä töitä rit ja hajautettu älykkyys (edge computing) pitävät huolen siitä, samassa tilassa. Raskaimmat ja tylsimmät työvaiheet siirtyvät että järjestelmä toimii tehokkaasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi. roboteille. Minusta se on paras ratkaisu tuottavuuden nostamiseen Saksalainen teknologiayritys SICK esitteli Helsingin Tekno- – ei se, että ihmisiä käsketään tekemään enemmän töitä. Ihmiset logia 17-messuilla pienoiskokoon rakennetun älykkään teh- eivät vaan jaksa. Tuottavuus nousee, kun pomot kysyvät työnteki- taan, jonka kohokohtia ovat yksi teollisuusrobotti ja vihivaunu. jöiltä, miten työstä voitaisiin tehdä helpompaa ja mukavampaa.” SICKin ohjelmoitavat kamerat ja anturit siirtävät toimivan SICK on yksi maailman johtavista teollisuuden antureiden ja pienois­tehtaan keräämät tiedot itseoppiviin pilvisovelluksiin, anturisovellusten valmistajista. Tilivuonna 2016 SICK työllisti yli joiden analysoimat tulokset voidaan jakaa maailmanlaajui- 8  000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto oli hieman alle 1,4 sessa verkossa toimivien muiden tuotantoyksiköiden käyttöön. miljardia euroa. n ”Älykäs tehdas nopeuttaa tuotantoa, tiedon analysointia ja tuotantojärjestelyjen muokkauksia”, sanoo SICK Finlandin Lisätietoja: www.sick.fi tai toimitusjohtaja Ari Rämö. ”Älykäs tehdas maksaa ostohetkellä toimitusjohtaja Ari Rämö ari.ramo@sick.fi 5/2017 prometalli 53