prometalli 5/2017 - Page 51

ATLAS COPCOLTA TURVALLISET JA LAADUKKAAT PAINEILMA- JA KAASURATKAISUT OEM-LAITEVALMISTAJILLE Paineilma sekä teollisuuskaasut typpi ja happi ovat hyödyk- keitä, joita tarvitaan, jotta useat tuotantolaitteet toimisivat kuten ne ovat suunniteltu toimimaan. Paineilman, typen sekä hapen puhtaus, paine ja riittävyys sekä varmuus ovat haas- teita kaikille. On tärkeää, että OEM-laitevalmistajat valitsevat yhteistyökumppaniksi laitetoimittajan, joka tarjoaa kustannus- tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja samalla tarjoten ammatti- taidon ja erittäin pitkän kokemuksen paineilmasta. Voimme yhdessä OEM-laitevalmistajan kanssa suunnitella esimerkiksi, käytetäänkö kompressoreissa hihna- vai suorave- totekniikkaa, täytyykö äärilämpötilat huomioida, onko käyt- töympäristö puhdas vai erityisen vaativa, tarvitaanko yksittäi- nen laite vai kahden yksikön mukautettu kokoonpano – vaihto- ehtoja on lähes rajattomasti. Laitteet voidaan jopa tarvittaessa räätälöidä asiakaskohtaisesti pelkästään juuri laitevalmistajan tarpeita varten. Atlas Copco on markkinajohtaja Suomessa ja maailmalla asiakkaiden vaatimuksiin ja tarpeisiin niin paikallisesti kuin omaten kattavimman tuoteportfolion, joka täyttää asiakkai- globaalisti. Atlas Copco on aidosti globaali yritys, joka tar- demme tiukat vaatimukset paineilmalaitteiden ja paineilman joaa laitevalmistajana paikallisen huollon yli 180 maassa.    n laadun suhteen. Tarjoamme ratkaisuja, joissa laitteemme sopi- vat asiakkaiden tarpeisiin, ei niin, että asiakkaan laitteiden Lisätietoja: Pasi Partanen, pasi.partanen@fi.atlascopco.com täytyy sopia Atlas Copcon ratkaisuihin. Pystymme vastaamaan www.atlascopco.fi HYBRIDITYÖSTÖN MAHDOLLISUUDET Sveitsiläinen GF Machining Solutions on erikois- tunut tarjoamaan eri työstömenetelmiä yhdis- täviä kokonaisratkaisuja. Näille tyypillistä on koneiden yhtenäisen paletointijärjestelmä, jonka avulla voidaan kappale siirtää koneesta toiseen, kappaleen sijaintitiedon pysyessä paletoinnin avulla koko ajan tiedossa. Esimerkkinä paletoinnilla yhdistettävistä koneista suurnopeusjyrsintä sekä metallin Suunnittelumalli 3D-kuva. Metallin 3D-tulostus pulveripetimenetelmällä. Kappale suurnopeuskoneen palettimakasiinissa menossa työstöön. Valmis kokonaisuus, jossa näkyy hybridimenetelmällä valmistettu osa. 3D-tulostus, eli AM-teknologia. Palettiin kiinnitetty aihio koneistetaan ensim- mäisen vaiheen osalta, jonka jälkeen paletti siir- retään AM-koneeseen. Kappaleen muotoa kas- vatetaan ohjelmallisen 3D-metallitulostuksen avulla, joka mahdollistaa kappaleen sisäpuoliset kanavat ja muodot, esimerkiksi muovimuotissa jäähdytyskanavat. Vastaavia eri teknologioiden kombinaatioita voidaan toteuttaa esimerkiksi lankasahan ja pyöröhiomakoneen kanssa, jossa palettien vaihdon hoitaa robotti. n Lisätietoja: Tamspark Oy, www.tamspark.fi 5/2017 prometalli 51