prometalli 5/2016 - Page 58

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TEKNOWAREN UUSI TEHDAS ON TÄYNNÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ TEKNOLOGIAA siin varmistaa nopeat toimitukset suurivolyymisille tuotteille, pienempivolyymisten tuotteiden sujuvan tuotannon, ja mahdollistaa myös kapasiteetin noston tulevaisuudessa. Uusi tehdas parantaa myös tuotteiden korkeaa laatutasoa entisestään, älykkäällä ilmastointijärjestelmällä varustetun varastoautomaatin sekä automatisoidun testausjärjestelmän ansiosta. Uusi tehdas huolehtii ympäristöstä ja auttaa siten ponnisteluissa ilmastonmuutosta vastaan. Uudet tilat on varustettu ympäristöystävällisellä maalämpö- ja viilennysjärjestelmällä, mahdollistaen näin lämpötilan säilyttämisen jatkuvasti miellyttävällä tasolla. Uuden rakennuksen valaistus perustuu viimeisimpään LED-teknologiaan ja sitä ohjataan sensoreilla ja ajasTeknowaren viimeisin tehdaslaajennus Lahdessa lisäsi tuotanto- ja toimistotiloja 4 500 m2:lla. timilla, mikä pienentää energiankulutusta. Myös sähköautot on huomioitu lisäämällä latauspisteitä parkkipaikalle. Tuulivoimalla tuotettua ja EECS RES-GO-serti­ Uusi tehdas on ollut täydessä toiminnassa jo kesäkuusta 2016 fioitua, uusiutuvaa energiaa käytetään Teknowaren Lahden lähtien. Tehtaassa valmistetaan LED-valaisimia ja valaistus­ kaikissa rakennuksissa, niin uudessa tehtaassa kuin olemassa elektroniikkaa, modernia teknologiaa, koneita ja laitteita hyö- olevissa kiinteistöissä. Tämä kaikki auttaa pienentämään dyntäen. Tuotteita toimitetaan tehtaasta ympäri maailmaa ­Teknowaren sekä sen tuotteiden hiilijalanjälkeä. n ­Teknowaren ajoneuvo- ja turvavalaistusasiakkaille. Investointi uusiin tiloihin ja pitkälle automatisoituihin konei- Lisätietoja: kai.kauto@teknoware.com, www.teknoware.com KONECRANES ON TEHNYT AGILON-PUITESOPIMUKSEN SUOMALAISEN EFORA OY:N KANSSA Konecranes allekirjoitti elokuussa 2016 puitesopimuksen teol- ”Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa Eforalle tehok- lisuuden kunnossapitoyritys Efora Oy:n kanssa. Sopimuksen kaan ratkaisun”, sanoo Agilon-liiketoiminnasta vastaava joh- mukaan Konecranes toimittaa Agilon-materiaalinhallintajärjestel- taja Tapani Tilus, Konecranes. ”Agilon auttaa asiakasta hallit- miä Eforan suurimpiin toimipaikkoihin Suomessa. Tänä vuonna semaan materiaalejaan kriittisten kunnossapitotoimien aikana seitsemän Agilon-järjestelmää asennetaan Stora Enson sellu- ja eri toimipaikoissa.” paperitehtaille, joiden kunnossapidosta Efora vastaa. Agilon-jär- Stora Enson omistama Efora Oy on vuonna 2009 perus- jestelmää käytetään kriittisten varaosien varastointiin ja käsitte- tettu, teollisuuden kunnossapito- ja engineering-palveluihin eri- lyyn sekä automatisoidun toimitusketjun hallintaan. koistunut yritys. Yritys tarjoaa jatkuvia kunnossapitosopimuk- Agilon-järjestelmä on ollut viimeisen 1,5 vuoden ajan koe- sia, engineering-palveluita sekä erikoispalveluita paperi- ja käytössä Eforan Oulun toimipaikassa. Pilottihankkeen aikana kartonkikonelinjoille, sellutehtaille, arkituslinjoille sekä tehtai- kehitettiin parhaat käytännöt paperitehtaan kunnossapidossa den voimantuotantoon ja sahoille. tarvittavien varaosien varastoinnin ja tilaamisen. Agilon myös integroitiin Eforan ja Stora Enson toiminnanohjausjärjestelmään. ”Agilonin avulla voimme hallita toimitusketjuamme optimaa- Agilon-materiaalinkäsittelyratkaisu koostuu verkkoportaalista, käyttäjän tukiasemista, hyllyjärjestelmästä ja roboteista, jotka kulkevat hyllyjen välissä. Agilon on saatavilla kiinteällä lisesti, sillä se tarjoaa läpinäkyvyyden meidän, toimittajiemme kuukausimaksulla. Tämä sisältää järjestelmän lisäksi katta- ja varastomme välille”, sanoo Pasi Laukkanen, hankintajohtaja, van kunnossapitosopimuksen, joka kattaa ohjelmiston, etätuen Efora. ”Agilonin avulla voimme automatisoida prosessit ja tur- sekä kunnossapidon ja varaosat. n vata saatavuuden. Meillä on aikaisempaa kokemusta teollisen internetin pilotoinnista Konecranesin kanssa, ja uskomme älyratkaisujen kehittämiseen yhdessä tärkeimpien toimittajiemme Lisätietoja: kanssa.” www.konecranes.com 58 prometalli 5/2016