prometalli 5/2016 - Page 52

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. BIOENERGIAN PIONEERI SAALASTI: 70 VUOTTA KESTÄVIÄ RATKAISUJA Miksi pieni suomalainen metalliteollisuuden toimija on olemassa vielä 70 vuotta perustamisensa jälkeen? Perheyritys Saalastin pitkän iän salaisuuksia ovat intohimo teknologiaan, varhainen rohkea kansainvälistyminen ja nöyrä asenne työntekoon. Ratkaisevaa on kuitenkin ollut kyky reagoida markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Yhtiön perustaja Tapio Saalasti ja kuoripuoristin. Saalastin asiakkaita ovat voimalaitokset ja sellutehtaat, massa, vaan parasta maailmalle. Saalastille tämä tarkoittaa jotka rakentavat puuperäisiin biomassoihin perustuvia kestä- uusien uusiutuvan energian käyttötapojen keksimistä ja todella vän energian ratkaisuja. Saalasti on saanut auttaa asiakkai- hyvää työpaikkaa. Yritys haluaa olla Suomen paras teollinen taan taistelemaan konkreettisesti ilmastonmuutosta vastaan työpaikka, koska uskoo työntekijöidensä ratkaisevan yrityksen jakamalla biomassojen prosessoinnin erikoisosaamistaan. menestyksen. Kestävää kasvua yritys tavoittelee sparrausver- ­Asiakkaamme prosessoivat toimittamiemme laitteiden läpi kosto Kasvuryhmän jäsenenä. Saalasti ei ole hiipuva vanhus, suuren määrän kiinteää biomassaa. Tämä biomassa tuottaa vaan täynnä kehittämisen energiaa. ­asiakkaidemme bioenergialaitoksissa energiamäärän, joka Saalastin tarina osoittaa, että pienet perheyritykset voivat vastaa yhteensä kymmenen keskikokoisen ydinreaktorin tai 18 olla maailmalle merkityksellisiä. Suomi on täynnä hienoja pk- keskikokoisen hiilivoimalan tuottaman energiamäärän. Näin yrityksiä, jotka tekevät paitsi kannattavaa liiketoimintaa, myös saamme olla konkreettisesti osa kestävän kehityksen energia- hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle. Saalasti jatkaa 70-vuotista prosesseja. taivaltaan kohti seuraavia juhlavuosia ylpeänä tähän jouk- Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ja heidän prosessiensa koon kuulumisesta. jatkuva parantaminen on Saalastille ensisijaista. Siten yritys on onnistunut luomaan kahdesti uuden teollisuusstandardin. Saalasti Ensimmäisellä kerralla yhtiön perustaja Tapio Saalasti keksi, Saalasti on bioenergiateknologian erikoisosaaja, jonka järjes- miten kuorimojätteestä eli puun kuoresta saadaan kuivattua telmissä muutetaan biomassoja vihreäksi energiaksi viidellä energiatehokkaasti polttoainetta sellutehtaiden käyttöön. Toi- mantereella. Saalasti suunnittelee, kokoonpanee ja huoltaa sella kerralla yrityksessä kehitettiin käyttöpaikkamurskaus ja järeät biomassajärjestelmät voimalaitosten ja sellutehtaiden -haketinjärjestelmät, joiden energiatehokkuus ja elinkaarikus- tarpeisiin. Saalasti on perheyritys, joka välittää aidosti työnte- tannukset säästävät voimalaitoksilta ja sellutehtailta pitkän kijöistään ja asiakkaistaan. n pennin. Entä miksi Saalasti kehittäisi teollisuuden prosesseja vielä 70 vuoden päästä? Saalasti ei halua olla vain paras maail52 prometalli 5/2016 Lisätietoja: www.saalasti.fi