prometalli 5/2016 - Page 50

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PAKON USKOO TEOLLISUUDEN KEHITYKSEEN LANSEERAAMALLA KANSAINVÄLISEN KASVU­ SUUNNITELMAN Kuvassa vasemmalla yrityksen toimitusjohtaja Arto Pakkala ja oikealla Ilkka Isoviita. Teollisuuden tilanne Suomessa on puhuttanut jo vuosia, valoa Ilkka kertoo uudestaan toimenkuvastaan­: ”Uusi haaste tunnelin päässä on kuitenkin viime aikoina vilauteltu kun erilai- PAKONissa tuntui erittäin mielenkiintoiselta ja loistavalta mah- set barometrit ennustavat kasvua ja kehitystä useille eri toimi- dollisuudelta tutustua uuteen teollisuuden alaan. aloille. Pomarkkulainen tilauskonepaja Pakkala Oy Konepaja Nykyinen markkinatilanne luo haasteita myös notke- uskoo nyt myös vahvasti teollisuuden tulevaisuuteen ja panostaa alle ja muuntautumiskykyiselle perheyritykselle. Uskon että tii- kansainvälisiin asiakassuhteisiin lanseeraamalla uuden markki- vis yhteistyö asiakkaiden kanssa ja uusien ovien avaaminen nointinimen: PAKON. tuo PAKONille tulevaisuudessa entistäkin enemmän tilauksia, Uuden toimintanimen tarkoituksena on helpottaa yrityksen työtä ja hyvää tulosta. kansainvälisten suhteiden kehittymistä sekä yksinkertaistaa ja Haluan laittaa itseni likoon, jotta yhä useammassa metalli- tiivistää brändiä. Sanana PAKON juontaa edelleen vanhasta teollisuuden vientituotteessa on osa Honkakoskelaista huippu- tutusta Pakkala Konepajasta, mutta nimi on helpompi muistaa laatuista työtä!” sekä lausua myös kansainvälisesti. Uuden nimen myötä uusiutuvat myös lähes kaikki yrityksen viestinnällinen materiaali kuten PAKON lyhyesti logo, nettisivut ja esitteet. Uutta ilmettä on tarkoitus jalostaa Pomarkkulainen konepaja PAKON (Pakkala Oy Konepaja) on kaikkeen yrityksen toimintaan ja lopulta luoda kokonaan uusi jo vuodesta 1984 toimittanut erilaisia koneistettuja osia sekä modernisoitu yritysilme. kappaleita eri teollisuussegmenttien asiakkaille. Tilauskonepajana toimiva yritys on erikoistunut yksittäisten kappaleiden ja Uutta intoa rekrytoinnilla sarjojen alihankintaan sekä kokonaisvaltaiseen tuotantoon ja PAKON aloitti myös rekrytoinnin markkinointibrändäyksen ja siihen liittyvien asiakaspalveluiden tuottamiseen. Toimintaan myynnin tehostamisen tueksi. Tehtävää täyttämään valittiin Ilkka kuuluu myös hitsaus, mekaaninen kokoonpanotyö ja kunnos- Isoviita, jonka vastuualueena on nyt yrityksen nykyisten asiakas- sapito. suhteiden ylläpito, uusasiakashankinta sekä yrityksen kehitystyö ja markkinointi. Ilkka on 38-vuotias Porissa asuva yrittäjäperheen vesa – PAKON palvelee pääasiassa metalliteollisuuden vientiyrityksiä, sekä eri teollisuusyritysten kunnossapito-osastoja. Suurimmat asiakkaat ovat merkittäviä suomalaisia vientiyrityksiä Ilkan mukaan yrittäjäperhetausta näkyy ja tuntuu jokapäiväi- esimerkiksi nosturi- ja laivanrakennusteollisuudessa että puun- sessä työnteossa ja hän uskoo kotikasvatuksestaan olevan hyö- jalostuksessa. Asiakkuudet ovat joko osatoimituksia tai koko- tyä työskennellessään PAKONin kaltaisessa tiiviissä perheyrityk- naisvaltaisempia ratkaisuja. n sessä. Ilkka on aiemmin työskennellyt markkinoinnin ja elintarvikealan parissa, viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on Lisätietoja: tehnyt markkinointia ja BtoB-kauppaa rengas- ja media-alalla. ilkka.isoviita@pakkalakonepaja.fi 50 prometalli 5/2016