prometalli 5/2016 - Page 40

Uusia tekniikoita ja lähtökohtia vitaan yhä enemmän myös markkinoinnin ja asiakaslähtöisyy- Toisinaan Metropolia tilaa erilaisia koulutuksia alihankintana, den osaamista.” toisinaan se vastavuoroisesti järjestää itse alihankintana koulutusta esimerkiksi konsulttiyritysten tilauksesta. Nykyiset taloussuhdanteet ovat todennäköisesti yksi syy siihen, että teollisuusyritykset ovat entistä kiinnostuneempia saamaan lisää tietoa ja taitoja myynnin ja markkinoinnin pohjaksi. ”Tärkeä syy on myös se, että yritykset haluavat jatkuvasti kehittyä omalla alallaan”, muistuttaa Olli. ”Monilla metallialan yrityksillä on perinteisesti ollut insinöörimäinen lähestymistapa asioihin, mutta nykypäivänä tar40 prometalli 5/2016 Varsinkin pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset pyrkivät Ollin mukaan nyt hankkimaan näihin asioihin entistä parempia valmiuksia. ”Firmojen toimintaan haetaan uusia lähtökohtia. Asiakkaisiin pyritään pääsemään oikeasti kiinni.” Olli muistuttaa, että yritystoiminnassa on osattava katsoa melko pitkälle eteenpäin. ”Parhaassa tapauksessa myyjä osaa kertoa asiakkaalle, millaisia tuotteita ja ratkaisuja tämä tulee lähiaikoina tarvitsemaan omassa toiminnassaan. Monesti asiakas elää hetkessä,