prometalli 5/2016 - Page 38

Teollisuusyrityksen on ymmärrettävä, että ihan kaikkia asioita ei tiedetä eikä osata – vielä. Markkinointi on laaja aihe, johon on onneksi tarjolla kou- Aalto-yliopistollakin tarjotaan yritysten johdolle ja asiantuntijoille erilaisia uuteen tutkimukseen perustuvia koulutus- ja kehittämispalveluita: seminaareja, lyhytkursseja, koulutusohjel- lutusta muun muassa eri markkinointikanavista ja markkinointi- mia ja organisaatiokohtaisia koulutuksia. Yksi koulutusten jär- viestinnän keinoista. Myynnissä taas tarvitaan usein lisä­oppia jestäjä on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun erillislaitok- myyntistrategioista, ihmissuhdetaidoista, kaupan alasta ylipää- sena toimiva Pienyrityskeskus, jolla on Suomessa toimipisteet tään, parhaista myyntikäytännöistä ja lainsäädännön kiemu- Mikkelissä ja Helsingissä. roista. Markkinoinnin ja myynnin täydennyskoulutusta on myös Lisäksi myynnin ja markkinoinnin saaminen kuntoon on paljolti asennekysymys. vaikkapa Helsingissä ja Oulussa toimivassa Markkinointi-­ instituutissa. Sen kursseista muutamia esimerkkejä ovat asiakastyön ja myynnin koulutus, markkinointiviestinnän projektien Kursseissa on valinnanvaraa Ylimmän tason talouskoulutusta Suomessa saa Aalto-yliopistosta. Siihen nykyisin kuuluva kauppakorkeakoulun markki- johtaminen sekä sosiaalinen media markkinoinnissa. Alan erilaisia täydennyskoulutuskursseja on tarjolla myös useissa ammattikorkeakouluissa. noinnin laitos järjestää kandidaatti-, maisteri- ja tohtori­tason kauppatieteellisiä opintoja Arkadia-rakennuksessa Helsin- Täsmäkoulutusta myynnin tueksi gin Töölössä sekä kansainvälistä MBA-koulutusta (Master of Aktiivisesti täydennyskoulutusten saralla toimii esimerkiksi Met- ­Business Administration) Suomessa ja ulkomailla. Ammattikor- ropolia AMK, joka onkin Suomen ammattikorkeakoulujen suu- keakoulutkin tarjoavat koulutusta tradenomi (AMK) -tutkintoja rimmasta päästä. Toimipisteitä on Helsingissä, Espoossa ja varten. Vantaalla. Nopeampi ja yritysten kannalta ehkä käytännöllisempi ”Myynnin ja markkinoinnin täydennyskoulutusta kysellään vaihtoehto on täydennyskoulutus, jota on saatavissa joka läh- hyvinkin usein”, kertoo osaamisaluepäällikkö Jari Olli Metro- töön. polia-ammattikorkeakoulusta. ” Täsmäkoulutukset ovat yritysten suosiossa. 38 prometalli 5/2016