prometalli 5/2016 - Page 35

”Käyttäjälle keveydellä on hyvin suuri merkitys, koska kevyet letkut ovat helposti liikutettavissa työpisteeseen. Kaipaavatko levyt, putket ja hitsausrakenteet puhdistusta? Monesti hitsarit jättävät imuletkustot seinän viereen, koska painava letkusto on mahdottoman raskas väännellä kohdal­ Tehosta prosessiasi Röslersinkopuhalluslaitteilla! leen työpisteessä. Väittäisin, että järjestelmän keveys lisää sen käyttö­astetta viidelläkymmenellä prosentilla, koska käyttö helpottuu niin paljon. Olemme saaneet äärettömän positii­ vista palautetta nimenomaan rakenteen keveydestä”, Rikala korostaa. Imuletkujen päähän laitettavien huuvien osalta kehitys on mennyt yhä suurempiin huuviin, jotka pystyvät keräämään ilmaa isommalta alueelta. Kaikki perushuuvat on standar­ doitu nykyisin EU:n standardien mukaan, mikä on hieman muuttanut niiden muotoa vanhempiin huuviin verrattuna. Puhaltimien energiatehokkuusvaatimukset kasvavat Energiatehokkuuden kannalta Rikala kehottaa kiinnittämään Rösler RRBRullaratasinko • Teräslevyille, profiileille ja rakenteille Rösler RRBPutkisinko • Teräsputkille ja -tangoille • Tehokas, pitkälle automatisoitu ja paljon muuta • Tehokas, taloudellinen ja paljon muuta katseen myös puhaltimiin. Eu-direktiivit säätävät hyvin tar­ kasti puhaltimien energiankulutuksesta ja hyötysuhteesta. Löydät meidät osastolta C-04 WWW.PR O D MAC . F I ”Energiaan liittyvien tuotteiden (ERP) ekosuunnittelu­ direktiivit kiristyvät koko ajan puhaltimien osalta. Puhalti­ mien energiatehokkuus onkin kehittynyt huomattavasti viime vuosina. Jopa puhallintehtaita on pudonnut pelistä pois sen takia, että ne eivät ole saaneet puhaltimiaan toimimaan Kelatie 8 C 4 • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 mika.koivuniemi@prodmac.fi uusien energia­säädösten mukaisesti.” Lopullinen kiristys puhallinten energiatehokkuuden suh­ teen tulee voimaan 1.1.2018. ”Silloin siirrytään IE 3 -moottoreihin uusien puhaltimien osalta. Vanhat puhaltimet kannattaa päivittää energiatehok­ kuuden takia. Uusissa puhaltimissa on huoma