prometalli 5/2016 - Page 32

taa lukuisilla eri vaihtoehdoilla. Vaikuttavat tekijät ovat hitsat­ tavien kappaleiden muoto, työtilat, työpisteiden lukumäärä sekä samanaikaisten käyttäjien lukumäärä. Savunpoistojärjestelmä koostuu imuletkustosta, huuvasta, KUVA: OUREX OY Haitallisten kaasujen ja huurujen kohdepoisto voidaan toteut­ jolla käryt kerätään, varsinaisesta kanavistosta, puhaltimesta, jolla imu muodostetaan, sekä suodattimesta. Hitsaussavujen ja -huurujen kemikaalit Höyrystyvästä metallista syntyy Työterveyslaitoksen mukaan rautaa, mangaania, kromia, nikkeliä ja alumiinia sisältäviä oksidihuuruja. Juoksutteista ja lisäaineiden päällystemateriaa­ leista syntyy muun muassa fluorideja ja piioksideja. Hitsaus­ savussa on suojakaasusta peräisin olevia kaasuja. Kaasuja muodostuu myös hitsausprosessissa lämmön ja ultraviolettiva­ lon vaikutuksesta. Pinnoitettujen ja maalattujen pintojen hit­ sauksessa muodostuu huuruja ja käryjä. Mangaania esiintyy seosaineena aina teräksissä ja hit­ sauslisäaineissa. Otsonia muodostuu erityisesti alumiinin ja teräksen MIG- ja TIG -hitsauksissa. Syöpävaarallisia kromi- ja nikkeliyhdisteitä muodostuu ruostumattoman teräksen ja hap­ poteräksen hitsauksessa. Hitsaushuurut kulkeutuvat pienen hiukkaskokonsa vuoksi keuhkorakkuloihin asti aiheuttaen hengitystieärsytystä. Elimistö poistaa suuren osan metallihuuruista, mutta osa niistä imeytyy verenkiertoon ja osa jää keuhkoihin. ” Syöpävaarallisia yhdisteitä muodostuu ruostumattoman teräksen ja happoteräksen hitsauksessa. Hitsauksessa syntyy terveydelle haitallisia metallihiukkasia ja kaasuja eli hitsaussavuja. 32 prometalli 5/2016