prometalli 5/2016 - Page 28

KUVA: STOACKSNAP.IO Keskimäärin 40 prosenttia teollisuusrakennuksen kiinteistösähkönkulutuksesta kuluu valaistukseen. Vanhojen teollisuuskiinteistöjen valaisimet saattavat olla ikääntyneitä, energiatehokkuudeltaan huonoja ja ohjattavuudeltaan puutteellisia. Myös valaisimien huoltoa kenties laiminlyödään. Uudemmilla valaisimilla energiatehokkuutta voitaisiin kenties parantaa paljonkin. ”Samaan palveluun voidaan kytkeä useita eri toimittajia, ja materiaalityö yrityksessä vähenee. Järjestelmän avulla voidaan myös reagoida kasvaviin volyymeihin, vaikka varaston tilaresurssit olisivat samat kuin ennen”, Brandt toteaa. RFID-ohjatusta varastonhallinnasta on Brandtin mukaan tullut Ferrometalille myönteistä palautetta. ”Kun tavarantoimitusprosesseista saadaan käsin tehtäviä välivaiheita pois, myös inhimillisten virheiden riski pienenee.” ”Sovellus ei edellytä kovin paljon alkuinvestointeja, paitsi tarvittavilla ominaisuuksilla varustetun puhelimen”, Brandt arvioi. ”Myös suuremman kokoluokan sovelluksia vielä järeämpää logistiikanhallintaa varten on saatavissa. Järjestelmiä voidaan yleensä ’räätälöidä’ tapauskohtaisesti, jotta saadaan kehitettyä kustannustehokas ja toimintavarma systeemi erilaisiin toimintaympäristöihin.” Energiatehokkuus on keskeinen kysymys Tuotantotilojen tehokkuutta ja toimivuutta voidaan edistää myös muilla tavoin. Suomalaiset teollisuuskiinteistöt ovat keskimäärin melko vanhoja. Ne kuluttavat noin kymmenesosan teollisuuden sähkön ja lämmön vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta ja yli neljäsosan Suomen lämpöenergiankulutuksesta. Kiinteistösähkön osuus teollisuusrakennuksen sähköenergian koko kulutuksesta on joillakin teollisuuden aloilla peräti 70 prosenttia. Selvästikin teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Tilojen talotekniikka voi olla muutenkin vanhentunutta, erityisesti tietotekniikan osalta. Suomessa muun muassa energiakonsulttiyhtiö Pöyry ja Motiva Oy ovat yhteisvoimin selvittäneet teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuustilannetta. Uudemmilla laitteistoilla ja niiden 28 prometalli 5/2016