prometalli 5/2016 - Page 26

Yritys tarvitsee oikeanlaiset tuotantotilat, jotta työt voidaan organisoida hyvin ja tehokkaasti. Jos tila ei ole tarkoituksenmukainen tai se kuluttaa esimerkiksi liikaa energiaa, vaihtoehtoja ovat tuotantotilan saneeraus tai uuden tilan rakentaminen. Tuotantoprosessiakin voidaan haluttaessa virtaviivaistaa, jotta varastotilan koko saadaan pienemmäksi. Monesti tuotantotilan kustannustehokkuus edellyttää pieniä Tuotantotilan sisälogistiikassa voidaan soveltaa Lean-ajattelua. Silloin tuotantotilan yhteydessä ei pidetä suurta varas- varastoja. toa, vaan seurataan materiaalivirtoja ja tilataan oikeaan Jotta varastotila saadaan minimoitua, tuotantoon on saatava tilan ulkopuolelta tasaista materiaalivirtaa. Toisaalta on aikaan täydennystä. voitava reagoida nopeasti, jos tuotantomäärien kasvu edellyt- ”Tällaisen ajattelun edut on jo alettu tunnistaa teollisuu- tää aiempaa suurempia materiaalitoimituksia. dessa”, sanoo pientarvikkeiden tukkukauppaan erikoistuneen Toimitusketjuissa ja tuotannossa käytetään Lean-termiä vii- nurmijärveläisen Ferrometal Oy:n toimitusjohtaja Mika Brandt. tattaessa kustannustehokkaaseen tuotantoon, jossa materiaali- ”Yrityksissä voidaan säästää paljon tilaa. Varastotilaa ei virta on tasainen, optimoitu ja ohut. tarvitse sitoa siihen, että varastoja ylläpidettäisiin vain varmuuden vuoksi. Nykytekniikan avulla voidaan reagoida kuluKUVA: FERROMETAL OY tuspiikkeihin.” ”Kun tilaustyökalu on omassa puhelimessa eli aina lähellä, tuotannossa tarvittavia materiaaleja ja tuotteita voidaan tilata nopeasti ja tarpeen mukaan.” ” Yrityksissä voidaan säästää paljon tilaa. Nopeat materiaalivirrat Brandt muistuttaa, että nykyaikaisilla sovelluksilla voidaan hallita varaston saldotietoja oikea-aikaisesti. Silloin tuotannon varastoja voidaan täydentää juuri sopivana ajankohtana. ”Esimerkiksi FM ONE -mobiilisovellus, joka hyödyntää ”Samaan palveluun voidaan kytkeä useita eri toimittajia, ja materiaalityö yrityksessä vähenee. Järjestelmän avulla voidaan myös reagoida kasvaviin volyymeihin, vaikka varaston tilaresurssit olisivat samat kuin ennen”, Ferrometal Oy:n toimitusjohtaja Mika Brandt toteaa. 26 prometalli 5/2016 RFID-tekniikkaa (RFID = Radio Frequency Identification), on vahvassa nousussa ja lyömässä itseään läpi. Ylipäätään RFIDtekniikan sovellukset materiaalinhallinnassa ovat yleistyneet”, hän mainitsee.