prometalli 5/2016 - Page 21

Digikärjellä aaltoja päin Meriteollisuus myös etsii uutta, digitaalisempaa suuntaa pys­tyäk­seen paremmin vastaamaan uuden aikakauden haasteisiin. Liikenne- ja viestintäministeriön tuore Digitaalinen Itämeri -selvitys piirtää suuntaviivoja tulevaisuuteen, jossa nollat ja ykköset nostavat marinen tuottavuutta nykyistä huomattavasti enemmän. Selvitys arvioi Itämeren digitaalisen tietoalustan eri toteutusvaihtoehtoja ja liiketoimintamalleja sekä ehdottaa logistiikka- ja tekniikkatie- ” Maailmalla on tällä hetkellä uusia risteilyaluksia tilauksessa noin 80 alusta. 5/2016 prometalli 21