prometalli 5/2016 - Page 20

usten arvo esisopimukset mukaan lukien on yli 70 miljardia kysyttyä on suomalainen arktinen osaaminen ja laivojen sisus- euroa. Arvioon sisältyvät uudet laivatilaukset koostuvat uusista tuskokonaisuudet. Venäjä haluaa kasvattaa osuuttaan glo- risteilijäaluksista, matkustajalaivoista, ro-ro-aluksista, ropax- baalissa laivanrakennuksessa ja hyödyntää arktisia alueitaan aluksista, ferry-aluksista, jäänmurtajista, jäissä kulkevista eri- sekä meriliikenteessä että kaasun- ja öljynporauksessa. koisaluksista sekä muutostöistä vanhoihin risteilijä- ja matkus- Venäjän telakoilla Viipurissa ja Pietarin alueella on raken- taja-aluksiin. Maailmalla on tällä hetkellä uusia risteilyaluksia teilla 10 jäänmurtajaa – ja suomalaiset laitetoimittajat ja suun- tilauksessa (esisopimukset mukaan lukien) noin 80 alusta. nittelutoimistot ovat ”luonnollisesti” mukana. Vuosina 2 M8$‚Y\[\][HZHH[\ZZKY\][\]Y[Y[H[Hۈ]]\HZ][]HXX\H\]Z\[ M^p[ۚH]\H[X[Z[[ZۛX]]ZHۂ00]Z[H]0X\\[Z]\ڙZZZ[X[\XX[ZH]00000[ZY[[\\[Z][Z[[Z\\K ^Z\[[Z[ۈ\]\]XH\\ H]00 K\0[[p0[X[Z\[\Z\X[Z\H[X[p[0p0^p\\\\Y[]\[[X[Z][ZY[Y][H Ǩ M