prometalli 5/2016 - Page 20

usten arvo esisopimukset mukaan lukien on yli 70 miljardia euroa. Arvioon sisältyvät uudet laivatilaukset koostuvat uusista risteilijäaluksista, matkustajalaivoista, ro-ro-aluksista, ropaxaluksista, ferry-aluksista, jäänmurtajista, jäissä kulkevista erikoisaluksista sekä muutostöistä vanhoihin risteilijä- ja matkustaja-aluksiin. Maailmalla on tällä hetkellä uusia risteilyaluksia tilauksessa (esisopimukset mukaan lukien) noin 80 alusta. Edes Venäjän-suunta ei ole umpikuja. Meriteollisuuden vienti Venäjälle on jatkuvasti kehittynyt ja maassa erityisen kysyttyä on suomalainen arktinen osaaminen ja laivojen sisustuskokonaisuudet. Venäjä haluaa kasvattaa osuuttaan globaalissa laivanrakennuksessa ja hyödyntää arktisia alueitaan sekä meriliikenteessä että kaasun- ja öljynporauksessa. Venäjän telakoilla Viipurissa ja Pietarin alueella on rakenteilla 10 jäänmurtajaa – ja suomalaiset laitetoimittajat ja suunnittelutoimistot ovat ”luonnollisesti” mukana. Vuosina 2014– 2016 myös moni uusi suomalainen teknologiatoimittaja on päässyt kiinni itänaapurin laivaprojekteihin. Royal Caribbean teki keväällä päätöksen jo viidennen Oasis-laivan rakentamisesta. St. Nazairen telakan on tarkoitus toimittaa Oasis 5 keväällä 2021. Epäilemättä suomalaisten erikoisosaamista tullaan hyödyntämään myös Oasis-perheen uusimman laivan suhteen. 20 prometalli 5/2016 usten arvo esisopimukset mukaan lukien on yli 70 miljardia kysyttyä on suomalainen arktinen osaaminen ja laivojen sisus- euroa. Arvioon sisältyvät uudet laivatilaukset koostuvat uusista tuskokonaisuudet. Venäjä haluaa kasvattaa osuuttaan glo- risteilijäaluksista, matkustajalaivoista, ro-ro-aluksista, ropax- baalissa laivanrakennuksessa ja hyödyntää arktisia alueitaan aluksista, ferry-aluksista, jäänmurtajista, jäissä kulkevista eri- sekä meriliikenteessä että kaasun- ja öljynporauksessa. koisaluksista sekä muutostöistä vanhoihin risteilijä- ja matkus- Venäjän telakoilla Viipurissa ja Pietarin alueella on raken- taja-aluksiin. Maailmalla on tällä hetkellä uusia risteilyaluksia teilla 10 jäänmurtajaa – ja suomalaiset laitetoimittajat ja suun- tilauksessa (esisopimukset mukaan lukien) noin 80 alusta. nittelutoimistot ovat ”luonnollisesti” mukana. Vuosina 2 M8$‚Y\[\][HZHH[\ZZKY\][\]Y[Y[H[Hۈ]]\HZ][]HXX\H\]Z\[ M^p[ۚH]\H[X[Z[[ZۛX]]ZHۂ00]Z[H]0X\\[Z]\ڙZZZ[X[\XX[ZH]00000[ZY[[\\[Z][Z[[Z\\K ^Z\[[Z[ۈ\]\]XH\\ H]00 K\0[[p0[X[Z\[\Z\X[Z\H[X[p[0p0^p\\\\Y[]\[[X[Z][ZY[Y][H Ǩ M