prometalli 5/2016 - Page 12

KUVA: STOCKSNAP.IO Tutkimusten mukaan innovaatio-ohjelmiin sijoitettu euro Suomessa on tuottanut itsensä takaisin keskimäärin yli 20-kertaisesti – mikä on ainutlaatuisen korkea luku myös kansainvälisessä katsannossa. hakuiset yritykset ja sitten ne muut. Panostus tutkimus- ja kehityspuoleen on tässä se olennainen asia.” FIMECCin toiminnassa alusta asti mukana ollut Heden- Teollisesta internetistä lienee puhuttu jo liki kyllästymiseen saakka, mutta ilmiö saattaa silti olla aliarvostettu. Esimerkiksi EU-komission tutkimuksen mukaan IoT-markkinan arvo Euroo- borg toteaa, että yrityksille on selvästi mielekästä innovoida passa saattaa puhkaista biljoonan (1  000  000  000  000) yhdessä – eikä hän usko, että DIGILEn puolella tilanne olisi euron rajan jo 2020. sanottavasti erilainen. ”Kun erilaisia, soveltavaa tutkimusta tekeviä toimijoita tuodaan yhteen tässä laajuudessa, se ei ole ihan tavallista – Tästä järkyttävän suuresta luvusta leijonanosa on yritysten välistä liiketoimintaa ja liittyy – tavalla tai toisella – valmistamisen arvoketjuihin. ja hyviä asioita tapahtuu. Vastaavanlaista ’törmäyttämistä’ ­aiotaan jatkaa myös DIMECCissä”, Hedenborg lupaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen DIMECC haluaa käyttää digitaalisuutta luodakseen ”hyvän Lisää tehoja! kehän”, jossa innovaatiot tuottavat kilpailuetua, joka synnyt- Hedenborgin mukaan DIMECC-yhteistyön myötä yrityksillä tää investointeja, jotka luovat työpaikkoja. Hedenborg uskoo, avautuu mahdollisuuksia hyödyntää digitaalinen kehitys ole- että DIMECCin kautta erityisesti start-upeille ja pk-yrityksille massa olevan toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden lisää- avautuu uudenlainen horisontti ja todellinen mahdollisuus digi- miseksi. Kun yritykset esimerkiksi oppivat hyödyntämään tiikerin loikkaan. dataa nykyistä monipuolisemmin, ne pystyvät uudistamaan Työsarkaa toki riittää. Hedenborg katsoo, että yrityksiä omia liiketoimintamallejaan ja luomaan kokonaan uusia pal- on tavallaan kolmea eri kategoriaa, kun puhutaan teollisesta velukokonaisuuksia ja ansaintamalleja. internetistä ja sen hyödyntämisestä. FIMECCistä saatujen kokemusten perusteella yritysten kan- ”Ensimmäisenä tulevat mahdollistavien teknologioiden nattaa hypätä innovaatio-organisaation kelkkaan, sillä uuden- tekijät, jotka vievät esimerkiksi sensoriosaamista kansainväli- laiset yhteistyöverkostot ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi sesti eteenpäin. Toisessa ryhmässä ovat noiden uusien teknolo­ – eikä vähiten digitalisaation tuomien skaalaetujen vuoksi. gioiden aktiiviset hyödyntäjät ja soveltajat. Kolmannessa ryh- 12 prometalli 5/2016